52604
фотографії
213
записи в щоденниках
сфотографовано 360 видів з 445(80%)

пошук

класифікація

Гагароподібні
Гагарові
Пірникозоподібні
Пірникозові
Буревісникоподібні
Буревісникові
Качуркові
Пеліканоподібні
Пеліканові
Бакланові
Лелекоподібні
Чаплеві
Ібісові
Лелекові
Фламінгоподібні
Фламінгові
Гусеподібні
Качкові
Соколоподібні
Скопові
Яструбові
Соколові
Куроподібні
Тетерукові
Фазанові
Журавлеподібні
Журавлеві
Пастушкові
Дрохвові
Ржанкоподібні
Авдоткові
Ржанкові
Шилодзьобові
Куликосорокові
Бекасові
Тиркушкові
Поморникові
Чайкові
Алькові
Рябкоподібні
Рябкові
Голубоподібні
Голубові
Зозулеподібні
Кукушковые
Совоподібні
Сипухові
Совові
Дрімлюгоподібні
Дрімлюгові
Щуркоподібні
Щуркові
Сиворакшеподібні
Сиворакшеві
Рибалочкові
Бджолоїдкові
Одудоподібні
Одудові
Дятлоподібні
Дятлові
Горобцеподібні
Ластівкові
Жайворонкові
Плискові
Сорокопудові
Вивільгові
Шпакові
Воронові
Омелюхові
Пронуркові
Воловоочкові
Тинівкові
Кропив'янкові
Золотомушкові
Мухоловкові
Дроздові
Суторові
Довгохвостосиницеві
Ремезові
Синицеві
Повзикові
Підкоришникові
Ткачикові
В'юркові
Вівсянкові

відео

сортувати за:

1. Баранець звичайний (Gallinago gallinago)
2. Бджолоїдка (Merops apiaster)
3. Бугайчик (Ixobrychus minutus)
4. В'юрок (Fringilla montifringilla)
5. Волове очко (Troglodytes troglodytes)
6. Ворона сіра (Corvus cornix)
7. Вівсянка звичайна (Emberiza citrinella)
8. Вівсянка очеретяна (Emberiza schoeniclus)
9. Вівсянка чорноголова (Emberiza melanocephala)
10. Вільшанка (Erithacus rubecula)
11. Гагара червоношия (Gavia stellata)
12. Галка (Corvus monedula)
13. Гаїчка-пухляк (Parus montanus)
14. Горобець хатній (Passer domesticus)
15. Горіхівка (Nucifraga caryocatactes)
16. Грак (Corvus frugilegus)
17. Грицик великий (Limosa limosa)
18. Гуска сіра (Anser anser)
19. Деркач (Crex crex)
20. Дрізд гірський (Turdus torquatus)
21. Дрізд-омелюх (Turdus viscivorus)
22. Дятел білоспинний (Dendrocopos leucotos)
23. Дятел звичайний (Dendrocopos major)
24. Дятел середній (Dendrocopos medius)
25. Дятел сирійський (Dendrocopos syriacus)
26. Жовна зелена (Picus viridis)
27. Жовна сива (Picus canus)
28. Жовна чорна (Dryocopus martius)
29. Змієїд (Circaetus gallicus)
30. Зозуля (Cuculus canorus)
31. Золотомушка жовточуба (Regulus regulus)
32. Зяблик (Fringilla coelebs)
33. Канюк звичайний (Buteo buteo)
34. Квак (Nycticorax nycticorax)
35. Кобилочка річкова (Locustella fluviatilis)
36. Коловодник болотяний (Tringa glareola)
37. Коноплянка (Acanthis cannabina)
38. Костогриз (Coccothraustes coccothraustes)
39. Крижень (Anas platyrhynchos)
40. Кропив'янка сіра (Sylvia communis)
41. Кропив'янка чорноголова (Sylvia atricapilla)
42. Крутиголовка (Jynx torquilla)
43. Крячок чорний (Chlidonias nigra)
44. Куріпка сіра (Perdix perdix)
45. Лебідь малий (Cygnus bewickii)
46. Лебідь-шипун (Cygnus olor)
47. Лелека білий (Ciconia ciconia)
48. Лелека чорний (Ciconia nigra)
49. Лиска (Fulica atra)
50. Мухоловка сіра (Muscicapa striata)
51. Набережник (Actitis hypoleucos)
52. Одуд (Upupa epops)
53. Омелюх (Bombycilla garrulus)
54. Орел-карлик (Hieraaetus pennatus)
55. Очеретянка велика (Acrocephalus arundinaceus)
56. Очеретянка ставкова (Acrocephalus scirpaceus)
57. Пастушок (Rallus aquaticus)
58. Плиска біла (Motacilla alba)
59. Плиска гірська (Motacilla cinerea)
60. Плиска жовта (Motacilla flava)
61. Плиска чорноголова (Motacilla feldegg)
62. Побережник болотяний (Limicola falcinellus)
63. Побережник чорногрудий (Calidris alpina)
64. Повзик (Sitta europaea)
65. Попелюх (Aythya ferina)
66. Підорлик малий (Aquila pomarina)
67. Пірникоза велика (Podiceps cristatus)
68. Пірникоза мала (Tachybaptus ruficollis)
69. Пірникоза сірощока (Podiceps grisegena)
70. Пісочник малий (Charadrius dubius)
71. Ремез (Remiz pendulinus)
72. Свищ (Anas penelope)
73. Серпокрилець чорний (Apus apus)
74. Синиця блакитна (Parus caeruleus)
75. Синиця велика (Parus major)
76. Синиця довгохвоста (Aegithalos caudatus)
77. Синьошийка (Luscinia svecica)
78. Сова вухата (Asio otus)
79. Сова довгохвоста (Strix uralensis)
80. Сойка (Garrulus glandarius)
81. Соловейко західний (Luscinia megarhynchos)
82. Соловейко східний (Luscinia luscinia)
83. Сорокопуд сірий (Lanius excubitor)
84. Сорокопуд терновий (Lanius collurio)
85. Сорокопуд чорнолобий (Lanius minor)
86. Тетерук (Tetrao tetrix)
87. Трав'янка лучна (Saxicola rubetra)
88. Чапля руда (Ardea purpurea)
89. Чапля сіра (Ardea cinerea)
90. Чепура велика (Egretta alba)
91. Чернь чубата (Aythya fuligula)
92. Чиж (Carduelis spinus)
93. Чикотень (Turdus pilaris)
94. Чирянка мала (Anas crecca)
95. Шилохвіст (Anas acuta)
96. Шпак рожевий (Sturnus roseus)
97. Щеврик польовий (Anthus campestris)
98. Яструб малий (Accipiter nisus)

рідкісні зустрічі та знахідки


Вівсянка-ремез (Emberiza rustica)

© Ігор Козицький
2020-02-16
Харківська область, смт. Мала Рогань. Берег річки Роганка.

Рідкісний залітний та зимуючий вид. Відомо трохи більше десяти зустрічей в Україні.


Чапля жовта (Ardeola ralloides)

© Максим Яковлев
2020-01-11
оз. Кугурлуй, Одеська область

Перша реєстрація виду на території України в зимовий період. Вид відмітили Максим Яковлєв та Костянтин Пилипюк.


Вівчарик блідий (Phylloscopus humei)

© Костянтин Пилипюк
2020-02-05
Одеська область, м.Чорноморськ.

Четверта зустріч для України, друга на материковій частині та друга зимова зустріч.


Кам'янка іспанська (Oenanthe hispanica)

© Олена Фоміна
2019-05-11
Генічеська Гірка. Херсонська область.

Рідкісний залітний вид в Україні. Наявні відомості про гніздування виду на півдні Кримського півострова.

нерозпізнані птахи


2020-03-30

Кирило Горшков: Птица которая находится в центре второй фотографии кажется меньше относительно белолобого гуся ззаде нее

2020-03-30

Кирило Горшков: Или на фото его нет?

інші нерозпізнані птахи...