61490
фотографії
216
записи в щоденниках
сфотографовано 366 видів з 447(81%)

пошук

класифікація

Гагароподібні
Гагарові
Пірникозоподібні
Пірникозові
Буревісникоподібні
Буревісникові
Качуркові
Пеліканоподібні
Пеліканові
Бакланові
Лелекоподібні
Чаплеві
Ібісові
Лелекові
Фламінгоподібні
Фламінгові
Гусеподібні
Качкові
Соколоподібні
Скопові
Яструбові
Соколові
Куроподібні
Тетерукові
Фазанові
Журавлеподібні
Журавлеві
Пастушкові
Дрохвові
Ржанкоподібні
Авдоткові
Ржанкові
Шилодзьобові
Куликосорокові
Бекасові
Тиркушкові
Поморникові
Чайкові
Алькові
Рябкоподібні
Рябкові
Голубоподібні
Голубові
Зозулеподібні
Кукушковые
Совоподібні
Сипухові
Совові
Дрімлюгоподібні
Дрімлюгові
Щуркоподібні
Щуркові
Сиворакшеподібні
Сиворакшеві
Рибалочкові
Бджолоїдкові
Одудоподібні
Одудові
Дятлоподібні
Дятлові
Горобцеподібні
Ластівкові
Жайворонкові
Плискові
Сорокопудові
Вивільгові
Шпакові
Воронові
Омелюхові
Пронуркові
Воловоочкові
Тинівкові
Кропив'янкові
Золотомушкові
Мухоловкові
Дроздові
Суторові
Довгохвостосиницеві
Ремезові
Синицеві
Повзикові
Підкоришникові
Ткачикові
В'юркові
Вівсянкові

відео

сортувати за:

1. Баранець звичайний (Gallinago gallinago)
2. Бджолоїдка (Merops apiaster)
3. Бугайчик (Ixobrychus minutus)
4. В'юрок (Fringilla montifringilla)
5. Волове очко (Troglodytes troglodytes)
6. Ворона сіра (Corvus cornix)
7. Вівсянка звичайна (Emberiza citrinella)
8. Вівсянка очеретяна (Emberiza schoeniclus)
9. Вівсянка чорноголова (Emberiza melanocephala)
10. Вільшанка (Erithacus rubecula)
11. Гагара червоношия (Gavia stellata)
12. Галка (Corvus monedula)
13. Гаїчка-пухляк (Parus montanus)
14. Горобець польовий (Passer montanus)
15. Горобець хатній (Passer domesticus)
16. Горіхівка (Nucifraga caryocatactes)
17. Грак (Corvus frugilegus)
18. Грицик великий (Limosa limosa)
19. Гуска сіра (Anser anser)
20. Деркач (Crex crex)
21. Дрізд гірський (Turdus torquatus)
22. Дрізд співочий (Turdus philomelos)
23. Дрізд чорний (Turdus merula)
24. Дрізд-омелюх (Turdus viscivorus)
25. Дятел білоспинний (Dendrocopos leucotos)
26. Дятел звичайний (Dendrocopos major)
27. Дятел середній (Dendrocopos medius)
28. Дятел сирійський (Dendrocopos syriacus)
29. Жовна зелена (Picus viridis)
30. Жовна сива (Picus canus)
31. Жовна чорна (Dryocopus martius)
32. Зеленяк (Carduelis chloris)
33. Змієїд (Circaetus gallicus)
34. Зозуля (Cuculus canorus)
35. Золотомушка жовточуба (Regulus regulus)
36. Зяблик (Fringilla coelebs)
37. Канюк звичайний (Buteo buteo)
38. Квак (Nycticorax nycticorax)
39. Кобилочка річкова (Locustella fluviatilis)
40. Коловодник болотяний (Tringa glareola)
41. Коноплянка (Acanthis cannabina)
42. Костогриз (Coccothraustes coccothraustes)
43. Крижень (Anas platyrhynchos)
44. Кропив'янка рябогруда (Sylvia nisoria)
45. Кропив'янка садова (Sylvia borin)
46. Кропив'янка сіра (Sylvia communis)
47. Кропив'янка червоновола (Sylvia cantillans)
48. Кропив'янка чорноголова (Sylvia atricapilla)
49. Крутиголовка (Jynx torquilla)
50. Крячок чорний (Chlidonias nigra)
51. Куріпка сіра (Perdix perdix)
52. Ластівка сільська (Hirundo rustica)
53. Лебідь малий (Cygnus bewickii)
54. Лебідь-шипун (Cygnus olor)
55. Лелека білий (Ciconia ciconia)
56. Лелека чорний (Ciconia nigra)
57. Лиска (Fulica atra)
58. Мородунка (Xenus cinereus)
59. Мухоловка сіра (Muscicapa striata)
60. Набережник (Actitis hypoleucos)
61. Одуд (Upupa epops)
62. Омелюх (Bombycilla garrulus)
63. Орел-карлик (Hieraaetus pennatus)
64. Осоїд (Pernis apivorus)
65. Очеретянка велика (Acrocephalus arundinaceus)
66. Очеретянка ставкова (Acrocephalus scirpaceus)
67. Пастушок (Rallus aquaticus)
68. Плиска біла (Motacilla alba)
69. Плиска гірська (Motacilla cinerea)
70. Плиска жовта (Motacilla flava)
71. Плиска чорноголова (Motacilla feldegg)
72. Побережник болотяний (Limicola falcinellus)
73. Побережник чорногрудий (Calidris alpina)
74. Повзик (Sitta europaea)
75. Попелюх (Aythya ferina)
76. Підорлик малий (Aquila pomarina)
77. Пірникоза велика (Podiceps cristatus)
78. Пірникоза мала (Tachybaptus ruficollis)
79. Пірникоза сірощока (Podiceps grisegena)
80. Пісочник малий (Charadrius dubius)
81. Ремез (Remiz pendulinus)
82. Свищ (Anas penelope)
83. Серпокрилець чорний (Apus apus)
84. Синиця блакитна (Parus caeruleus)
85. Синиця велика (Parus major)
86. Синиця довгохвоста (Aegithalos caudatus)
87. Синьошийка (Luscinia svecica)
88. Сич хатній (Athene noctua)
89. Сова вухата (Asio otus)
90. Сова довгохвоста (Strix uralensis)
91. Сойка (Garrulus glandarius)
92. Соловейко західний (Luscinia megarhynchos)
93. Соловейко східний (Luscinia luscinia)
94. Сорока (Pica pica)
95. Сорокопуд сірий (Lanius excubitor)
96. Сорокопуд терновий (Lanius collurio)
97. Сорокопуд чорнолобий (Lanius minor)
98. Тетерук (Tetrao tetrix)
99. Трав'янка азіатська (Saxicola maurus)
100. Трав'янка лучна (Saxicola rubetra)
101. Чапля руда (Ardea purpurea)
102. Чапля сіра (Ardea cinerea)
103. Чепура велика (Egretta alba)
104. Чернь чубата (Aythya fuligula)
105. Чиж (Carduelis spinus)
106. Чикотень (Turdus pilaris)
107. Чирянка мала (Anas crecca)
108. Шилохвіст (Anas acuta)
109. Шпак рожевий (Sturnus roseus)
110. Щеврик польовий (Anthus campestris)
111. Яструб малий (Accipiter nisus)

рідкісні зустрічі та знахідки


Вівчарик золотомушковий (Phylloscopus proregulus)

© Юрій Кодруль
2020-10-17
Одеська область, м. Чорноморськ

Рідкісний залітний вид. Відомі зустрічі на о.Зміїний у 1980-х та у 2008-му роках, та в м.Одеса у 2016 році. Птаха знайшов К.Пилипюк.


Плавунець плоскодзьобий (Phalaropus fulicarius)

© Євген Чернолєв
2020-10-17
Одеса, пляж Лузанівка

Рідкісний залітний вид. 22 реєстрація в Україні.


Поморник великий (Stercorarius skua)

© Сергій Травелян
2020-10-19
КВС

Перше фото виду в Україні, друга зустріч для Київської області та шоста в країні загалом.


Боривітер степовий (Falco naumanni)

© Юрій Кодруль
2020-10-03
Херсонська область

Рідкісний пролітний вид в Україні, в Криму нерегулярно гніздиться. Друга зустріч в Україні впродовж року (перша зустріч 15.08.2020, одного птаха відмітив М.Сах біля с.Кирилівка, Запорізька область).

нерозпізнані птахи


2020-10-24

Олександр Ковальчук: Яструб великий?

2020-10-24

Альона Фоміна: Олег, дякую за допомогу у визначенні! Прошу адміністратора сайту видалити цю світлину.

інші нерозпізнані птахи...