89 066
pictures
229
blog posts
377 photographed species of 451 (83%)
found 5 new species in Ukraine

search

unidentified birds


2023-10-27 | Kyiv region | ALENA FOMINA

2019-02-22 | Kyiv | Oleg Sheremet

2023-07-16 | | A Zhuravel

2023-09-16 | Osokorky meadows. Kyiv | Denys Shandar

2023-09-06 | | Egor Loboda

2023-08-21 | | Egor Loboda

2023-07-15 | | Andrii tntr

2023-07-11 | Kyiv region | Ihor Vietokhin

2023-04-30 | Budyshche, Cherkasy region | Andrew Simon

2023-04-30 | Budyshche, Cherkasy region | Andrew Simon

2023-04-09 | | Oleg Martsun

2023-04-09 | | Oleg Martsun

2023-04-09 | | Oleg Martsun

2023-04-09 | | Oleg Martsun

2023-04-09 | | Oleg Martsun

2023-04-09 | | Oleg Martsun

2023-04-03 | | Artem Skiter

2023-02-17 | Kiev region | ALENA FOMINA

2023-01-30 | Ovidiopol, Odesa region | Ihor Vietokhin

2022-12-26 | Vorokhta | Egor Loboda

2022-05-05 | | Andrii Radzhabov

2022-05-04 | | Andrii Radzhabov

2022-04-28 | Kiev region | ALENA FOMINA

2022-02-21 | | A Zhuravel

2021-08-24 | | Vsevolod Olenich

2021-06-18 | Chornobyl exclusion zone, Kyiv region | Andrew Simon

2021-04-11 | Chornobyl exclusion zone, Kyiv region | Andrew Simon

2022-01-13 | Kiev region | ALENA FOMINA

2022-01-13 | Kiev region | ALENA FOMINA

2022-01-04 | Odesa region | ALENA FOMINA

2021-12-25 | Kyiv Oblast | Yuriy Kodrul

2021-10-11 | Urozhaine, Donetsk obl. | Family Kuzhel

2021-02-28 | Kherson Oblast | Yuriy Kodrul

2020-10-13 | Kozynci, Kyiv region | Andrew Simon

2018-11-17 | Khmelnytsky region, ornithological reserve "Velykobereznyanskyi" | Olexandr Ghryb

2020-10-01 | | Kyrylo Gorshkov

2020-09-06 | Kozynci, Kyiv region | Andrew Simon

2020-09-06 | Kozynci, Kyiv region | Andrew Simon

2020-09-06 | Hryhorivka | Olga Malygina

2020-08-30 | Bortnychi | Oleg Rozhko

2020-08-27 | Maidanivka, Kyiv region | Andrew Simon

2020-08-16 | | Vasil Bodnar

1961-01-01 | Uman | Valentin Kasianchuk

2019-09-28 | | Oleg Martsun

2019-07-11 | Orane, Kyiv region | Andrew Simon

2019-05-25 | near Kozyntsi village | Konstantin Pismennyi

2018-03-31 | | Oleg Martsun

2016-05-03 | Novoyavorovsk, Livovska oblast. | Oksana Raldugina

2014-09-19 | | Uri Muhin


Big Year 2023

1. Ihor Vietokhin (244)
2. Egor Loboda (243)
3. ALENA FOMINA (242)
4. Sergo Travelian (179)
5. Irina Ortik (177)
6. Denys Davydov (162)
7. Alex Komarovskiy (153)
8. Inna Kyselova (153)
9. Dmytro Petrychenko (148)
10. Maya Studzinska (145)
more...

rare birds records


Great Knot (Calidris tenuirostris)

© Oleksandr Bronskov
2023-05-20
Liman Shahany. Odeska oblast

The first registration of the Great Knot (Calidris tenuirostris) in Ukraine, and thus - a new species in the fauna of Ukraine.


Black-legged Kittiwake (Rissa tridactyla)

© Alex Komarovskiy
2023-03-01

Rare vagrant


Steppe Eagle (Aquila nipalensis)

© Oleksandr Burkovsky
2022-09-04

A rare vagrant, formerly nesting species of southern Ukraine. The first observation in Odesa region in decades and the first photo from its territory.


Turkestan Short-toed Lark (Alaudala heinei)

© Oleksandr Burkovsky
2021-12-29

Rare vagrant and wintering species. There is no reliable information on nesting in the last 10 years. At the same time the species is also observed in Bulgaria and Cyprus. The first confirmed record in Odesa region.


Iceland Gull (Larus glaucoides)

© Oleksandr Burkovsky
2021-12-03

Very rare vagrant species in East Europe. The first record in Ukraine.

more rarities...

recent video

2023-11-07. Northern Wren (Stanislavs Gr), Northern Wren (Stanislavs Gr), Northern Wren (Stanislavs Gr).

2023-09-22. Song Thrush (Stanislavs Gr).

2023-09-18. Willow Warbler (Stanislavs Gr).

2023-07-16. Grey-Headed Woodpecker (Stanislavs Gr).

2023-05-19. Eurasian Jay (Stanislavs Gr).

2023-05-17. Eurasian Penduline Tit (Stanislavs Gr).

2023-05-11. Collared Flycatcher (Stanislavs Gr).

2023-05-09. European Golden Oriole (Stanislavs Gr).

2023-05-05. Collared Flycatcher (Stanislavs Gr).

2023-05-01. Great White Egret (Oksana Makhovska), Common Kingfisher (Oksana Makhovska), Eurasian Dipper (Oksana Makhovska).

2023-04-22. Common Chiffchaff (Stanislavs Gr).

more video...