search

Best photos of the month, May 2021.

White-tailed Lapwing | Yevgen Chernolyev | 24

European Nightjar | Natalia Honcharyk | 23

Eurasian Scops-Owl | Viktor Sevidov | 21

Long-billed Dowitcher | Yuriy Kodrul | 20

Short-eared Owl | Yuriy Kodrul | 20

Demoiselle Crane | Vladimir Popenko | 20

White-tailed Lapwing | Nikola Zmievskiy | 20

Common Cuckoo | Dmytro Petrychenko | 20

European Nightjar | Andrey Mis\'kov | 20

Black-legged Kittiwake | Viktor Sevidov | 19

Eurasian Stone Curlew | Viktor Sevidov | 19

Montagu's Harrier | Sergo Travelian | 19

European Nightjar | Dmytro Petrychenko | 19

Black-headed Bunting | Andrey Mis\'kov | 19

Tawny Owl | Andrey Mis\'kov | 19

Barred Warbler | Sergo Travelian | 18

Corncrake | Nikola Zmievskiy | 18

Lesser Whitethroat | Oleg Sheremet | 18

Thrush Nightingale | Dmytro Petrychenko | 18

Spotted Crake | Dmytro Petrychenko | 18

Black-legged Kittiwake | Andrey Mis\'kov | 18

Eurasian Scops-Owl | Viktor Sevidov | 18

Levant Sparrowhawk | Yuriy Kodrul | 17

White-tailed Lapwing | Yevgen Chernolyev | 17

Eurasian Scops-Owl | Viktor Sevidov | 17

Blyth's Reed Warbler | Igor Kozytsky | 16

Eurasian Scops-Owl | Yevgen Chernolyev | 16

Moustached Warbler | Vladimir Popenko | 16

Greater Short-toed Lark | Vladimir Popenko | 16

Red-breasted Flycatcher | Dmytro Petrychenko | 16

Black-legged Kittiwake | Dmytro Petrychenko | 16

Marsh Warbler | Dmytro Petrychenko | 16

Moustached Warbler | Family Kuzhel | 16

Greater Spotted Eagle | Andrey Mis\'kov | 16

Rosy Starling | Svitlana Yemelyanova | 16

Black Kite | Kirill Konopitsyn | 16

Eurasian Stone Curlew | Viktor Sevidov | 16

Corncrake | Nikola Zmievskiy | 16

Eurasian Stone Curlew | Viktor Sevidov | 16

Corncrake | Nikola Zmievskiy | 16

Eurasian Stone Curlew | Viktor Sevidov | 16

White-tailed Lapwing | Yevgen Chernolyev | 16

White-tailed Lapwing | Yuriy Kodrul | 15

Demoiselle Crane | Yuriy Kodrul | 15

Eurasian Scops-Owl | Yevgen Chernolyev | 15

Common Crane | Vladimir Popenko | 15

Eurasian Spoonbill | Vladimir Popenko | 15

Common Stonechat | Sergo Travelian | 15

Common Quail | Sergo Travelian | 15

Paddyfield Warbler | Dmytro Petrychenko | 15

Water Rail | Dmytro Petrychenko | 15

Corncrake | Dmytro Petrychenko | 15

Squacco Heron | Family Kuzhel | 15

Savi's Warbler | Family Kuzhel | 15

Sedge Warbler | Andrey Mis\'kov | 15

Temminck's Stint | ALENA FOMINA | 15

Squacco Heron | Svitlana Yemelyanova | 15

Black-legged Kittiwake | Viktor Sevidov | 15

White-tailed Lapwing | Yevgen Chernolyev | 15

Woodchat Shrike | Yevgen Chernolyev | 14

Glossy Ibis | Yevgen Chernolyev | 14

Kentish Plover | Vladimir Popenko | 14

Kentish Plover | Vladimir Popenko | 14

Wood Warbler | Sergo Travelian | 14

European Golden Oriole | Sergo Travelian | 14

Great Reed Warbler | Sergo Travelian | 14

Eurasian Hobby | Sergo Travelian | 14

Corncrake | Sergo Travelian | 14

Aquatic Warbler | Roman Yaremchuk | 14

European Nightjar | Nikola Zmievskiy | 14

Black-legged Kittiwake | Oleg Sheremet | 14

Whinchat | Dmytro Petrychenko | 14

White-tailed Lapwing | Dmytro Petrychenko | 14

Booted Eagle | Dmytro Petrychenko | 14

Rosy Starling | Dmytro Petrychenko | 14

Icterine Warbler | Dmytro Petrychenko | 14

Sedge Warbler | Dmytro Petrychenko | 14

Wood Warbler | Family Kuzhel | 14

Red-backed Shrike | Family Kuzhel | 14

Siberian Stonechat | Family Kuzhel | 14

Sky Lark | Family Kuzhel | 14

Common Coot | Family Kuzhel | 14

Barred Warbler | Vitalii Kazannyk | 13

Black-legged Kittiwake | Yuriy Kodrul | 13

Temminck's Stint | Yuriy Kodrul | 13

Collared Pratincole | Yuriy Kodrul | 13

Glossy Ibis | Yuriy Kodrul | 13

Bar-tailed Godwit | Yuriy Kodrul | 13

Alpine Swift | Yuliia Yurchenko | 13

Ural Owl | Maksym Rydik | 13

Eurasian Wryneck | Sergo Travelian | 13

Sedge Warbler | Sergo Travelian | 13

Sand Martin | Sergo Travelian | 13

Whiskered Tern | Sergo Travelian | 13

Eurasian Reed Warbler | Sergo Travelian | 13

Temminck's Stint | Sergo Travelian | 13

River Warbler | Roman Yaremchuk | 13

Eurasian Roller | Nikola Zmievskiy | 13

Tawny Owl | Nikola Zmievskiy | 13

Rosy Starling | Oleg Sheremet | 13

Wood Sandpiper | Dmytro Petrychenko | 13

Little Bittern | Dmytro Petrychenko | 13

Ruddy Turnstone | Dmytro Petrychenko | 13

Lesser Black-backed Gull | Dmytro Petrychenko | 13

Eurasian Roller | Dmytro Petrychenko | 13

Whiskered Tern | Dmytro Petrychenko | 13

Lesser Grey Shrike | Dmytro Petrychenko | 13

Sand Martin | Family Kuzhel | 13

Ortolan Bunting | Family Kuzhel | 13

Black Kite | Andrey Mis\'kov | 13

Terek Sandpiper | ALENA FOMINA | 13

European Bee-eater | Svitlana Yemelyanova | 13

Pied Avocet | A Zhuravel | 13

Montagu's Harrier | Sergo Travelian | 13

Short-eared Owl | Yuriy Kodrul | 13

Eurasian Redstart | Vitaliy Mosienko | 12

Black-legged Kittiwake | Alex Sapuga | 12

Collared Pratincole | Alex Sapuga | 12

Collared Pratincole | Yuriy Kodrul | 12

Demoiselle Crane | Yuriy Kodrul | 12

Red-throated Pipit | Yuriy Kodrul | 12

Northern Shoveler | Yuriy Kodrul | 12

Grey Plover | Yuriy Kodrul | 12

Icterine Warbler | Vladislav Chernolyev | 12

Purple Heron | Sergo Travelian | 12

Common Swift | Sergo Travelian | 12

Common Moorhen | Sergo Travelian | 12

Common Cuckoo | Sergo Travelian | 12

White-winged Tern | Sergo Travelian | 12

Little Tern | Sergo Travelian | 12

Thrush Nightingale | Roman Yaremchuk | 12

Spotted Flycatcher | Nikola Zmievskiy | 12

Common Whitethroat | Dmytro Petrychenko | 12

Wood Warbler | Dmytro Petrychenko | 12

Black-headed Wagtail | Dmytro Petrychenko | 12

Ruff | Dmytro Petrychenko | 12

Red-footed Falcon | Dmytro Petrychenko | 12

Wood Sandpiper | Dmytro Petrychenko | 12

Red-backed Shrike | Dmytro Petrychenko | 12

Garden Warbler | Dmytro Petrychenko | 12

Sand Martin | Dmytro Petrychenko | 12

Red-breasted Flycatcher | Family Kuzhel | 12

European Bee-eater | Family Kuzhel | 12

Purple Heron | Family Kuzhel | 12

Hoopoe | Family Kuzhel | 12

Siberian Stonechat | Family Kuzhel | 12

Black-legged Kittiwake | Natalia Honcharyk | 12

Eurasian Redstart | Natalia Honcharyk | 12

Red-backed Shrike | Andrey Mis\'kov | 12

Marsh Warbler | Andrey Mis\'kov | 12

Red Knot | Svitlana Yemelyanova | 12

Common Eider | Svitlana Yemelyanova | 12

Woodchat Shrike | Svitlana Yemelyanova | 12

Rosy Starling | Natalia Drabina | 12

White-tailed Lapwing | Yuriy Kodrul | 12

Demoiselle Crane | Yuriy Kodrul | 12

Corncrake | Sergo Travelian | 12

European Nightjar | Nikola Zmievskiy | 12

Black-legged Kittiwake | Dmytro Petrychenko | 12

Rosy Starling | Dmytro Petrychenko | 12

Short-eared Owl | Yuriy Kodrul | 12

Black Kite | Vitalii Kazannyk | 11

Lesser Grey Shrike | Yuriy Kodrul | 11

Hen Harrier | Yuriy Kodrul | 11

Great Reed Warbler | Yuriy Kodrul | 11

Red-throated Pipit | Yuriy Kodrul | 11

Gull-billed Tern | Yuriy Kodrul | 11

Eurasian Roller | Yuriy Kodrul | 11

Whooper Swan | Inna Kyselova | 11

Common Pheasant | Sergo Travelian | 11

Savi's Warbler | Sergo Travelian | 11

Wood Sandpiper | Sergo Travelian | 11

Northern Shoveler | Sergo Travelian | 11

Lesser Whitethroat | Sergo Travelian | 11

Black Tern | Sergo Travelian | 11

Red-breasted Flycatcher | Sergo Travelian | 11

Icterine Warbler | Sergo Travelian | 11

Dunlin | Sergo Travelian | 11

Citrine Wagtail (Western) | Sergo Travelian | 11

Citrine Wagtail (Western) | Roman Yaremchuk | 11

Western Grasshopper Warbler | Roman Yaremchuk | 11

Corncrake | Roman Yaremchuk | 11

European Bee-eater | Nikola Zmievskiy | 11

Temminck's Stint | Nikola Zmievskiy | 11

European Golden Oriole | Nikola Zmievskiy | 11

Thrush Nightingale | Nataliya Kolisnichenko | 11

Eurasian Stone Curlew | Oleg Sheremet | 11

Blackcap | Dmytro Petrychenko | 11

Great Reed Warbler | Dmytro Petrychenko | 11

Eurasian Redstart | Dmytro Petrychenko | 11

Little Stint | Dmytro Petrychenko | 11

Black-winged Stilt | Dmytro Petrychenko | 11

Sandwich Tern | Dmytro Petrychenko | 11

Common Swift | Dmytro Petrychenko | 11

Little Gull | Dmytro Petrychenko | 11

European Bee-eater | Dmytro Petrychenko | 11

Black Kite | Dmytro Petrychenko | 11

Mute Swan | Family Kuzhel | 11

Tawny Pipit | Family Kuzhel | 11

Eurasian Linnet | Family Kuzhel | 11

Barn Swallow | Family Kuzhel | 11

Demoiselle Crane | Family Kuzhel | 11

Paddyfield Warbler | Natalia Honcharyk | 11

Black-winged Stilt | Natalia Honcharyk | 11

House Sparrow | Natalia Honcharyk | 11

Rosy Starling | Natalia Honcharyk | 11

Corncrake | Natalia Honcharyk | 11

Booted Eagle | Andrey Mis\'kov | 11

Collared Pratincole | Andrey Mis\'kov | 11

Eurasian Honey-Buzzard | Andrey Mis\'kov | 11

Red-backed Shrike | Kirill Konopitsyn | 11

Wood Warbler | Kirill Konopitsyn | 11

Great Reed Warbler | Kirill Konopitsyn | 11

Barred Warbler | Valentyn Pylypyshyn | 11

Pygmy Cormorant | A Zhuravel | 11

Water Rail | Dmytro Petrychenko | 11

Levant Sparrowhawk | Yuriy Kodrul | 11

Black-legged Kittiwake | Oleg Sheremet | 11

Ruddy Turnstone | Yuriy Kodrul | 10

Eurasian Spoonbill | Yuriy Kodrul | 10

Whiskered Tern | Yuriy Kodrul | 10

Ortolan Bunting | Yuriy Kodrul | 10

Eurasian Scops-Owl | Yuriy Kodrul | 10

European Bee-eater | Yuriy Kodrul | 10

Black-legged Kittiwake | Yevgen Chernolyev | 10

Barred Warbler | Yevgen Chernolyev | 10

Great White Egret | Stanislavs Gr | 10

Hawfinch | Sergo Travelian | 10

Spotted Flycatcher | Sergo Travelian | 10

Corn Bunting | Sergo Travelian | 10

Common Whitethroat | Sergo Travelian | 10

European Bee-eater | Dmytro Petrychenko | 10

Eurasian Reed Warbler | Dmytro Petrychenko | 10

Common Snipe | Dmytro Petrychenko | 10

Northern Wheatear | Family Kuzhel | 10

Lesser Grey Shrike | Family Kuzhel | 10

Yellow Wagtail | Family Kuzhel | 10

Black-headed Bunting | Family Kuzhel | 10

Barred Warbler | Family Kuzhel | 10

Crested Lark | Family Kuzhel | 10

European Greenfinch | Family Kuzhel | 10

White-tailed Lapwing | Natalia Honcharyk | 10

Little Bittern | Natalia Honcharyk | 10

Eurasian Nuthatch | Natalia Honcharyk | 10

Savi's Warbler | Andrey Mis\'kov | 10

Spotted Crake | Andrey Mis\'kov | 10

Corncrake | Andrey Mis\'kov | 10

Garden Warbler | Andrey Mis\'kov | 10

Little Crake | ALENA FOMINA | 10

Common Whitethroat | Alexender Zabolotnyy | 10

Bluethroat | Irina Ortik | 10

Marsh Warbler | Irina Ortik | 10

Icterine Warbler | Irina Ortik | 10

Citrine Wagtail (Western) | Irina Ortik | 10

Common Oystercatcher | Valentyn Pylypyshyn | 10

Demoiselle Crane | Yuriy Kodrul | 10

Siberian Stonechat | Family Kuzhel | 10

Long-billed Dowitcher | Yuriy Kodrul | 10

Demoiselle Crane | Yuriy Kodrul | 10

Levant Sparrowhawk | Yuriy Kodrul | 10

Big Year 2022

1. ALENA FOMINA (206)
2. Irina Ortik (150)
3. Dmytro Petrychenko (136)
4. Andrey Mis\'kov (135)
5. Inna Kyselova (124)
6. Oksana Makhovska (124)
7. V Koval (109)
8. Andrew Simon (96)
9. Vasil Bodnar (87)
10. Natalia Honcharyk (80)

rare birds records

rare birds were not found yet

unidentified birds


2022-09-22

Оксана Маховская: Молодая жёлтая трясогузкаПлиска жовта

2022-09-22

no any comments:

more unidentified birds...