search

Best photos of the month, April 2021.

Short-toed Snake Eagle | Dmytro Petrychenko | 31

Eurasian Eagle-Owl | Yuriy Kodrul | 29

Eurasian Pygmy-Owl | Oleg Sheremet | 28

Great Grey Owl | Yuriy Kodrul | 27

Short-toed Snake Eagle | Dmytro Petrychenko | 26

Black-tailed Godwit | Dmytro Petrychenko | 25

Eurasian Three-Toed Woodpecker | Oleg Sheremet | 23

Great Grey Owl | Yuriy Kodrul | 22

Pallid Harrier | Nikola Zmievskiy | 22

Lesser White-fronted Goose | Family Kuzhel | 22

Eurasian Eagle-Owl | Yuriy Kodrul | 21

Boreal Owl | Oleg Sheremet | 20

Terek Sandpiper | Oleg Sheremet | 20

Green Sandpiper | Dmytro Petrychenko | 20

Eurasian Wryneck | Dmytro Petrychenko | 20

Eurasian Eagle-Owl | Yuriy Kodrul | 20

Eurasian Eagle-Owl | Yuriy Kodrul | 20

Western Capercaillie | Yuriy Kodrul | 19

Western Marsh-Harrier | Viktor Sevidov | 19

Eurasian Curlew | Viktor Sevidov | 19

Eurasian Whimbrel | Viktor Sevidov | 19

Pied Wheatear | Yevgen Chernolyev | 19

Black-Necked Grebe | Dmytro Petrychenko | 19

Little Ringed Plover | Dmytro Petrychenko | 19

Great Grey Owl | Yuriy Kodrul | 19

Pallid Harrier | Nikola Zmievskiy | 19

Bar-tailed Godwit | Viktor Sevidov | 18

Pallid Harrier | Nikola Zmievskiy | 18

Great Grey Owl | Yuriy Kodrul | 18

Boreal Owl | Yuriy Kodrul | 17

Greater White-fronted Goose | Viktor Sevidov | 17

Red-throated Pipit | Yevgen Chernolyev | 17

Ortolan Bunting | Vladimir Popenko | 17

Eurasian Penduline Tit | Sergo Travelian | 17

Common Snipe | Sergo Travelian | 17

Eurasian Redstart | Nikola Zmievskiy | 17

European Serin | Dmytro Petrychenko | 17

Little Crake | Dmytro Petrychenko | 17

Great Bustard | Family Kuzhel | 17

Demoiselle Crane | Family Kuzhel | 17

Black Kite | Family Kuzhel | 17

Bar-tailed Godwit | Andrey Mis\'kov | 17

Marsh Sandpiper | Oleg Rozhko | 17

Isabelline Wheatear | Oleg Rozhko | 17

Eurasian Eagle-Owl | Yuriy Kodrul | 17

Great Grey Owl | Yuriy Kodrul | 17

Eurasian Eagle-Owl | Yuriy Kodrul | 17

Eurasian Three-Toed Woodpecker | Yuriy Kodrul | 16

Northern Hazelhen | Yuriy Kodrul | 16

Red-Necked Grebe | Yuriy Kodrul | 16

Pied Avocet | Viktor Sevidov | 16

Black-tailed Godwit | Sergo Travelian | 16

Eurasian Three-Toed Woodpecker | Roman Yaremchuk | 16

Eurasian Woodcock | Nikola Zmievskiy | 16

Red-throated Pipit | Dmytro Petrychenko | 16

Common Teal | Family Kuzhel | 16

Osprey | Andrey Mis\'kov | 16

Dalmatian Pelican | ALENA FOMINA | 16

Eurasian Spoonbill | ALENA FOMINA | 16

Great Grey Owl | Yuriy Kodrul | 16

Alpine Swift | Igor Kozytsky | 16

Great Grey Owl | Yuriy Kodrul | 16

Pallid Harrier | Nikola Zmievskiy | 16

Western Marsh-Harrier | Yuriy Kodrul | 15

European Serin | Viktor Sevidov | 15

Greater Short-toed Lark | Vladimir Popenko | 15

Stock Pigeon | Vladimir Popenko | 15

Common Raven | Sergo Travelian | 15

Western Marsh-Harrier | Sergo Travelian | 15

Hooded Crow | Sergo Travelian | 15

Black Stork | Sergo Travelian | 15

Common Moorhen | Dmytro Petrychenko | 15

Greater White-fronted Goose | Family Kuzhel | 15

Booted Eagle | Family Kuzhel | 15

Bluethroat | Natalia Honcharyk | 15

Glossy Ibis | ALENA FOMINA | 15

Greater White-fronted Goose | Viktor Sevidov | 15

Great Grey Owl | Yuriy Kodrul | 15

Eurasian Eagle-Owl | Yuriy Kodrul | 15

Great Grey Owl | Yuriy Kodrul | 15

Great Grey Owl | Yuriy Kodrul | 15

Northern Hazelhen | Yuriy Kodrul | 14

Azure Tit | Yuriy Kodrul | 14

Black-winged Stilt | Yevgen Chernolyev | 14

Eurasian Linnet | Sergo Travelian | 14

Common Kestrel | Sergo Travelian | 14

Little Crake | Sergo Travelian | 14

Tree Pipit | Sergo Travelian | 14

Meadow Pipit | Sergo Travelian | 14

Azure Tit | Roman Yaremchuk | 14

Pallid Harrier | Nikola Zmievskiy | 14

Short-toed Snake Eagle | Dmytro Petrychenko | 14

Common Crane | Family Kuzhel | 14

Moustached Warbler | Family Kuzhel | 14

Red-crested Pochard | Oleg Rozhko | 14

Western Marsh-Harrier | Viktor Sevidov | 14

Great Grey Owl | Yuriy Kodrul | 14

Great Grey Owl | Yuriy Kodrul | 14

Common Goldeneye | Yuriy Kodrul | 13

Tree Pipit | Yuriy Kodrul | 13

Isabelline Wheatear | Yuriy Kodrul | 13

Pallid Harrier | Yuriy Kodrul | 13

Dunlin | Viktor Sevidov | 13

Eastern Imperial Eagle | Vasil Bodnar | 13

Jack Snipe | Sergo Travelian | 13

Yellow Wagtail | Sergo Travelian | 13

European Turtle Dove | Nikola Zmievskiy | 13

Pied Flycatcher | Dmytro Petrychenko | 13

Western Marsh-Harrier | Dmytro Petrychenko | 13

Savi's Warbler | Dmytro Petrychenko | 13

Little Ringed Plover | Family Kuzhel | 13

Whinchat | Natalia Honcharyk | 13

Citrine Wagtail (Western) | Natalia Honcharyk | 13

Greater White-fronted Goose | Viktor Sevidov | 13

Big Year 2022

1. ALENA FOMINA (206)
2. Irina Ortik (150)
3. Dmytro Petrychenko (136)
4. Andrey Mis\'kov (135)
5. Inna Kyselova (124)
6. Oksana Makhovska (124)
7. V Koval (109)
8. Andrew Simon (96)
9. Vasil Bodnar (87)
10. Natalia Honcharyk (80)

rare birds records

rare birds were not found yet

unidentified birds


2022-09-22

Оксана Маховская: Молодая жёлтая трясогузкаПлиска жовта

2022-09-22

no any comments:

more unidentified birds...