search

Best photos of the month, March 2021.

Wood Lark | Family Kuzhel | 23

Greater Spotted Eagle | Oleg Sheremet | 21

Gadwall | Sergo Travelian | 20

Bearded Tit | Sergo Travelian | 19

Greater Spotted Eagle | Sergo Travelian | 19

Great Cormorant | Dmytro Petrychenko | 19

Eurasian Bittern | Dmytro Petrychenko | 19

Pallid Harrier | Dmytro Petrychenko | 19

Gadwall | Sergo Travelian | 18

Northern Pintail | Sergo Travelian | 18

Northern Lapwing | Nikola Zmievskiy | 18

Common Teal | Dmytro Petrychenko | 18

Black Redstart | Natalia Honcharyk | 18

Gadwall | Sergo Travelian | 18

Greylag Goose | Yuriy Kodrul | 17

Jack Snipe | Yuriy Kodrul | 17

Stock Pigeon | Sergo Travelian | 17

Common Sparrowhawk | Nataliya Kolisnichenko | 17

Lesser Black-backed Gull | Dmytro Petrychenko | 17

Short-toed Snake Eagle | Natalia Honcharyk | 17

Rough-legged Buzzard | Nikola Zmievskiy | 16

White Stork | Dmytro Petrychenko | 16

Red-crested Pochard | Dmytro Petrychenko | 16

Long-legged Buzzard | Family Kuzhel | 16

Great Spotted Woodpecker | Natalia Honcharyk | 16

Common Buzzard | Natalia Honcharyk | 16

Common Chiffchaff | Natalia Honcharyk | 16

Tawny Owl | Irina Ortik | 16

Northern Lapwing | Yuriy Kodrul | 15

Great White Pelican | Yuriy Kodrul | 15

Hen Harrier | Yuriy Kodrul | 15

Peregrine Falcon | Yevgen Chernolyev | 15

Hoopoe | Kostiantyn Pylypiuk | 15

Eurasian Wigeon | Sergo Travelian | 15

Marsh Tit | Dmytro Petrychenko | 15

Eurasian Bittern | Dmytro Petrychenko | 15

Corn Bunting | Dmytro Petrychenko | 15

Northern Lapwing | Family Kuzhel | 15

Greylag Goose | Family Kuzhel | 15

Greater White-fronted Goose | Family Kuzhel | 15

Common Sparrowhawk | Family Kuzhel | 15

Black Woodpecker | Аnna Filatova | 15

White Wagtail | Andrey Mis\'kov | 15

Bohemian Waxwing | Kirill Konopitsyn | 15

Common Sparrowhawk | Nataliya Kolisnichenko | 15

Eurasian Bittern | Dmytro Petrychenko | 15

Wood Lark | Family Kuzhel | 15

Eurasian Curlew | Yuriy Kodrul | 14

Eurasian Golden Plover | Yuriy Kodrul | 14

Common Goldeneye | Viktor Sevidov | 14

Spanish Sparrow | Yevgen Chernolyev | 14

Red-crested Pochard | Sergo Travelian | 14

Common Teal | Sergo Travelian | 14

European Greenfinch | Sergo Travelian | 14

Goldcrest | Nikola Zmievskiy | 14

Little Owl | Nikola Zmievskiy | 14

Eurasian Linnet | Dmytro Petrychenko | 14

Sky Lark | Dmytro Petrychenko | 14

Greater White-fronted Goose | Dmytro Petrychenko | 14

Northern Lapwing | Family Kuzhel | 14

Common Pheasant | Family Kuzhel | 14

Tree Sparrow | Family Kuzhel | 14

Little Owl | Family Kuzhel | 14

Ruddy Shelduck | Family Kuzhel | 14

Common Crane | Natalia Honcharyk | 14

Greater White-fronted Goose | Natalia Honcharyk | 14

Eurasian Nuthatch | Andrey Mis\'kov | 14

Mistle Thrush | Kirill Konopitsyn | 14

Bearded Tit | Sergo Travelian | 14

Eurasian Bittern | Dmytro Petrychenko | 14

Bewick's Swan | Yuriy Kodrul | 13

Greylag Goose | Yuriy Kodrul | 13

Garganey | Viktor Sevidov | 13

Black-headed Wagtail | Yevgen Chernolyev | 13

Red-crested Pochard | Kostiantyn Pylypiuk | 13

Wood Pigeon | Sergo Travelian | 13

Rough-legged Buzzard | Nikola Zmievskiy | 13

Common Starling | Nataliya Kolisnichenko | 13

Garganey | Dmytro Petrychenko | 13

Gadwall | Dmytro Petrychenko | 13

Common Chiffchaff | Dmytro Petrychenko | 13

Northern Reed Bunting | Family Kuzhel | 13

Bearded Tit | Natalia Honcharyk | 13

Stock Pigeon | Natalia Honcharyk | 13

Common Buzzard | Andrey Mis\'kov | 13

Eurasian Green Woodpecker | Alexender Zabolotnyy | 13

Gadwall | Irina Ortik | 13

Wood Lark | Irina Ortik | 13

Common Redpoll | Irina Ortik | 13

Northern Lapwing | Yuriy Kodrul | 13

Northern Lapwing | Family Kuzhel | 13

Northern Lapwing | Family Kuzhel | 13

Hooded Crow | Vitaliy Mosienko | 12

Eurasian Blackbird | Vitalii Kazannyk | 12

Common Snipe | Yuriy Kodrul | 12

Eurasian Wigeon | Viktor Sevidov | 12

Common Chiffchaff | Inna Kyselova | 12

Yellow Wagtail | Yevgen Chernolyev | 12

Eurasian Collared Dove | Sergo Travelian | 12

Grey Partridge | Nikola Zmievskiy | 12

Eurasian Penduline Tit | Dmytro Petrychenko | 12

Greater White-fronted Goose | Dmytro Petrychenko | 12

Eurasian Blackbird | Natalia Honcharyk | 12

Common Kestrel | Natalia Honcharyk | 12

Common Treecreeper | Natalia Honcharyk | 12

Red-crested Pochard | ALENA FOMINA | 12

Sky Lark | Irina Ortik | 12

Common Starling | Kirill Konopitsyn | 12

White-tailed Sea-Eagle | A Zhuravel | 12

Eurasian Wigeon | Sergo Travelian | 12

Little Owl | Nikola Zmievskiy | 12

Pallid Harrier | Dmytro Petrychenko | 12

Great Spotted Woodpecker | Vitaliy Mosienko | 11

Common Starling | Yuriy Kodrul | 11

Grey Heron | Yuriy Kodrul | 11

Northern Wren | Yuriy Kodrul | 11

Hooded Crow | Yuriy Kodrul | 11

Caspian Tern | Yuriy Kodrul | 11

Common Starling | Inna Kyselova | 11

Northern Lapwing | Sergo Travelian | 11

Northern Lapwing | Nikola Zmievskiy | 11

White Stork | Nikola Zmievskiy | 11

Stock Pigeon | Dmytro Petrychenko | 11

Northern Pintail | Family Kuzhel | 11

Western Marsh-Harrier | Family Kuzhel | 11

Great Cormorant | Natalia Honcharyk | 11

Common Raven | Natalia Honcharyk | 11

Yellowhammer | Alexender Zabolotnyy | 11

Ural Owl | Oleksandr Kosovan | 11

Eurasian Goldfinch | Irina Ortik | 11

White Stork | Irina Ortik | 11

Rook | Kirill Konopitsyn | 11

Northern Lapwing | Yuriy Kodrul | 11

Eurasian Bittern | Dmytro Petrychenko | 11

Gadwall | Vitalii Kazannyk | 10

Black Stork | Vitalii Kazannyk | 10

Bearded Tit | Yuriy Kodrul | 10

Gadwall | Alex Komarovskiy | 10

Bearded Tit | Yevgen Chernolyev | 10

Mediterranean Gull | Kostiantyn Pylypiuk | 10

Common Buzzard | Vasil Bodnar | 10

Common Coot | Sergo Travelian | 10

Wood Lark | Dmytro Petrychenko | 10

Northern Pintail | Family Kuzhel | 10

Great Grey Shrike | ALENA FOMINA | 10

Little Ringed Plover | Alexender Zabolotnyy | 10

Eurasian Bittern | Irina Ortik | 10

Common Kingfisher | Irina Ortik | 10

Northern Bullfinch | Kirill Konopitsyn | 10

Crested Lark | Tetiana Tesolkina | 10

Great White Egret | A Zhuravel | 10

White Wagtail | A Zhuravel | 10

Jack Snipe | Yuriy Kodrul | 10

Garganey | Viktor Sevidov | 10

Big Year 2022

1. ALENA FOMINA (206)
2. Irina Ortik (150)
3. Dmytro Petrychenko (136)
4. Andrey Mis\'kov (135)
5. Inna Kyselova (124)
6. Oksana Makhovska (124)
7. V Koval (109)
8. Andrew Simon (96)
9. Vasil Bodnar (87)
10. Natalia Honcharyk (80)

rare birds records

rare birds were not found yet

unidentified birds


2022-09-22

Оксана Маховская: Молодая жёлтая трясогузкаПлиска жовта

2022-09-22

no any comments:

more unidentified birds...