search

Best photos of the month, January 2019.

Rough-legged Buzzard | Dmytro Komarovskyi | 12

Spotted Nutcracker | Yuriy Nechiporenko | 11

White-tailed Sea-Eagle | Maksym Rydik | 10

Common Pheasant | Yuriy Kodrul | 9

Common Redpoll | Sergo Travelian | 9

Common Sparrowhawk | Serhii Petrovych | 8

Yellowhammer | Dmytro Komarovskyi | 7

Common Eider | Yuriy Kodrul | 7

Mistle Thrush | Sergo Travelian | 7

Rough-legged Buzzard | Stanislav Martinson | 7

Hen Harrier | Yuriy Kodrul | 6

Brambling | Valerii Knysh | 6

Goldcrest | Nataliya Kolisnichenko | 6

Spotted Nutcracker | Dmytro Komarovskyi | 5

Long-eared Owl | Mykola Borysenko | 5

Grey-Headed Woodpecker | Valerii Knysh | 5

Common Buzzard | Serhii Petrovych | 5

Common Kingfisher | Sergo Travelian | 5

Mistle Thrush | Sergo Travelian | 5

Goldcrest | Nataliya Kolisnichenko | 5

Big Year 2022

1. ALENA FOMINA (206)
2. Irina Ortik (150)
3. Dmytro Petrychenko (136)
4. Andrey Mis\'kov (135)
5. Inna Kyselova (124)
6. Oksana Makhovska (124)
7. V Koval (109)
8. Andrew Simon (96)
9. Vasil Bodnar (87)
10. Natalia Honcharyk (80)

rare birds records

rare birds were not found yet

unidentified birds


2022-09-22

Оксана Маховская: Молодая жёлтая трясогузкаПлиска жовта

2022-09-22

no any comments:

more unidentified birds...