90 326
фотографії
229
записи в щоденниках
сфотографовано 376 видів з 452(83%)
знайдено 6 нових видів для України

пошук

класифікація

Гагароподібні
Гагарові
Пірникозоподібні
Пірникозові
Буревісникоподібні
Буревісникові
Качуркові
Пеліканоподібні
Пеліканові
Бакланові
Лелекоподібні
Чаплеві
Ібісові
Лелекові
Фламінгоподібні
Фламінгові
Гусеподібні
Качкові
Соколоподібні
Скопові
Яструбові
Соколові
Куроподібні
Тетерукові
Фазанові
Журавлеподібні
Журавлеві
Пастушкові
Дрохвові
Ржанкоподібні
Авдоткові
Ржанкові
Шилодзьобові
Куликосорокові
Бекасові
Тиркушкові
Поморникові
Чайкові
Алькові
Рябкоподібні
Рябкові
Голубоподібні
Голубові
Зозулеподібні
Кукушковые
Совоподібні
Сипухові
Совові
Дрімлюгоподібні
Дрімлюгові
Щуркоподібні
Щуркові
Сиворакшеподібні
Сиворакшеві
Рибалочкові
Бджолоїдкові
Одудоподібні
Одудові
Дятлоподібні
Дятлові
Горобцеподібні
Ластівкові
Жайворонкові
Плискові
Сорокопудові
Вивільгові
Шпакові
Воронові
Омелюхові
Пронуркові
Воловоочкові
Тинівкові
Кропив'янкові
Золотомушкові
Мухоловкові
Дроздові
Суторові
Довгохвостосиницеві
Ремезові
Синицеві
Повзикові
Підкоришникові
Ткачикові
В'юркові
Вівсянкові

усі сфотографовані види


сторінка 1 | сторінка 2 | сторінка 3 | сторінка 4 | усі 376 видів

Гагара чорношия

Гагара червоношия

Пірникоза мала

Пірникоза чорношия

Пірникоза червоношия

Пірникоза сірощока

Пірникоза велика

Буревісник малий

Пелікан кучерявий

Пелікан рожевий

Баклан великий

Баклан чубатий

Баклан малий

Бугай

Бугайчик

Квак

Чапля жовта

Чапля єгипетська

Чепура велика

Чепура мала

Чапля сіра

Чапля руда

Косар

Коровайка

Лелека білий

Лелека чорний

Фламінго

Казарка чорна

Казарка білощока

Казарка канадська

Казарка червоновола

Гуска сіра

Гуска білолоба

Гуска мала

Гуменник

Лебідь-шипун

Лебідь-кликун

Лебідь малий

Лебідь чорний

Гуска єгипетська

Огар

Галагаз

Крижень

Чирянка мала

Нерозень

Свищ

Шилохвіст

Чирянка велика

Широконіска

Чернь червонодзьоба

Попелюх

Чернь білоока

Чернь чубата

Чернь морська

Морянка

Гоголь

Мандаринка

Качка каролінська

Пухівка

Синьга

Турпан

Савка

Крех малий

Крех середній

Крех великий

Скопа

Осоїд

Шуліка рудий

Шуліка чорний

Лунь польовий

Лунь степовий

Лунь лучний

Лунь очеретяний

Яструб великий

Яструб малий

Яструб коротконогий

Зимняк

Канюк степовий

Канюк звичайний

Змієїд

Орел-карлик

Орел степовий

Підорлик великий

Підорлик малий

Могильник

Беркут

Орлан-білохвіст

Стерв'ятник

Гриф чорний

Сип білоголовий

Балабан

Сапсан

Підсоколик великий

Підсоколик малий

Кібчик

Кібчик амурський