пошук

класифікація

Гагароподібні
Гагарові
Пірникозоподібні
Пірникозові
Буревісникоподібні
Буревісникові
Качуркові
Пеліканоподібні
Пеліканові
Бакланові
Лелекоподібні
Чаплеві
Ібісові
Лелекові
Фламінгоподібні
Фламінгові
Гусеподібні
Качкові
Соколоподібні
Скопові
Яструбові
Соколові
Куроподібні
Тетерукові
Фазанові
Журавлеподібні
Журавлеві
Пастушкові
Дрохвові
Ржанкоподібні
Авдоткові
Ржанкові
Шилодзьобові
Куликосорокові
Бекасові
Тиркушкові
Поморникові
Чайкові
Алькові
Рябкоподібні
Рябкові
Голубоподібні
Голубові
Зозулеподібні
Кукушковые
Совоподібні
Сипухові
Совові
Дрімлюгоподібні
Дрімлюгові
Щуркоподібні
Щуркові
Сиворакшеподібні
Сиворакшеві
Рибалочкові
Бджолоїдкові
Одудоподібні
Одудові
Дятлоподібні
Дятлові
Горобцеподібні
Ластівкові
Жайворонкові
Плискові
Сорокопудові
Вивільгові
Шпакові
Воронові
Омелюхові
Пронуркові
Воловоочкові
Тинівкові
Кропив'янкові
Золотомушкові
Мухоловкові
Дроздові
Суторові
Довгохвостосиницеві
Ремезові
Синицеві
Повзикові
Підкоришникові
Ткачикові
В'юркові
Вівсянкові

Дрімлюгоподібні

Caprimulgidae | Дрімлюгові


Дрімлюга

Щуркоподібні

Apodidae | Щуркові


Серпокрилець чорний

Серпокрилець білочеревий

Сиворакшеподібні

Coraciidae | Сиворакшеві


Сиворакша

Alcedinidae | Рибалочкові

Рибалочка строкатий (Ceryle rudis)

Рибалочка

Meropidae | Бджолоїдкові


Бджолоїдка

Бджолоїдка зелена

Одудоподібні

Upupidae | Одудові


Одуд

Дятлоподібні

Picidae | Дятлові


Крутиголовка

Жовна зелена

Жовна сива

Жовна чорна

Дятел звичайний

Дятел сирійський

Дятел середній

Дятел білоспинний

Дятел малий

Дятел трипалий

Горобцеподібні

Hirundinidae | Ластівкові

Ластівка скельна (Ptyonoprogne rupestris)

Ластівка сільська

Ластівка даурська

Ластівка міська

Ластівка берегова

Alaudidae | Жайворонкові

Жайворонок чорний (Melanocorypha yeltoniensis)

Посмітюха

Жайворонок малий

Жайворонок сірий

Жайворонок степовий

Жайворонок білокрилий

Жайворонок рогатий

Жайворонок лісовий

Жайворонок польовий

Motacillidae | Плискові

Щеврик степовий (Anthus richardi)
Щеврик американський (Anthus rubescens)

Плиска жовта

Плиска чорноголова

Плиска жовточола

Плиска мала жовтоголова

Плиска гірська

Плиска біла

Щеврик польовий

Щеврик лісовий

Щеврик лучний

Щеврик червоногрудий

Щеврик береговий

Щеврик гірський

Laniidae | Сорокопудові


Сорокопуд терновий

Сорокопуд червоноголовий

Сорокопуд білолобий

Сорокопуд чорнолобий

Сорокопуд сірий

Oriolidae | Вивільгові


Вивільга

Sturnidae | Шпакові


Шпак звичайний

Шпак рожевий

Corvidae | Воронові

Кукша (Perisoreus infaustus)
Галка альпійська (Pyrrhocorax graculus)
Ворона чорна (Corvus corone)

Сойка

Сорока

Горіхівка

Галка

Грак

Ворона сіра

Крук

Bombycillidae | Омелюхові


Омелюх

Cinclidae | Пронуркові


Пронурок

Troglodytidae | Воловоочкові


Волове очко

Prunellidae | Тинівкові


Тинівка альпійська

Тинівка сибірська

Тинівка лісова