пошук

класифікація

Гагароподібні
Гагарові
Пірникозоподібні
Пірникозові
Буревісникоподібні
Буревісникові
Качуркові
Пеліканоподібні
Пеліканові
Бакланові
Лелекоподібні
Чаплеві
Ібісові
Лелекові
Фламінгоподібні
Фламінгові
Гусеподібні
Качкові
Соколоподібні
Скопові
Яструбові
Соколові
Куроподібні
Тетерукові
Фазанові
Журавлеподібні
Журавлеві
Пастушкові
Дрохвові
Ржанкоподібні
Авдоткові
Ржанкові
Шилодзьобові
Куликосорокові
Бекасові
Тиркушкові
Поморникові
Чайкові
Алькові
Рябкоподібні
Рябкові
Голубоподібні
Голубові
Зозулеподібні
Кукушковые
Совоподібні
Сипухові
Совові
Дрімлюгоподібні
Дрімлюгові
Щуркоподібні
Щуркові
Сиворакшеподібні
Сиворакшеві
Рибалочкові
Бджолоїдкові
Одудоподібні
Одудові
Дятлоподібні
Дятлові
Горобцеподібні
Ластівкові
Жайворонкові
Плискові
Сорокопудові
Вивільгові
Шпакові
Воронові
Омелюхові
Пронуркові
Воловоочкові
Тинівкові
Кропив'янкові
Золотомушкові
Мухоловкові
Дроздові
Суторові
Довгохвостосиницеві
Ремезові
Синицеві
Повзикові
Підкоришникові
Ткачикові
В'юркові
Вівсянкові

Ржанкоподібні

Glareolidae | Тиркушкові

Бігунець (Cursorius cursor)

Дерихвіст степовий

Дерихвіст лучний

Stercorariidae | Поморникові

Поморник довгохвостий (Stercorarius longicaudus)

Поморник великий

Поморник середній

Поморник короткохвостий

Laridae | Чайкові

Одуенів мартин (Larus audouinii)
Крячок полярний (Sterna paradisaea)

Мартин каспійський

Мартин середземноморський

Мартин малий

Мартин звичайний

Мартин тонкодзьобий

Мартин морський

Мартин чорнокрилий

Мартин східний

Мартин сріблястий

Мартин жовтоногий

Мартин скельний

Мартин гренландський

Мартин полярний

Мартин сивий

Мартин трипалий

Крячок чорний

Крячок білокрилий

Крячок білощокий

Крячок чорнодзьобий

Крячок каспійський

Крячок рябодзьобий

Крячок річковий

Крячок малий

Alcidae | Алькові

Люрик (Alle alle)

Рябкоподібні

Pteroclidae | Рябкові

Рябок білочеревий (Pterocles alchata)
Рябок чорночеревий (Pterocles orientalis)
Саджа (Syrrhaptes paradoxus)

Голубоподібні

Columbidae | Голубові

Горлиця велика (Streptopelia orientalis)

Припутень

Голуб-синяк

Голуб сизий

Горлиця садова

Горлиця звичайна

Зозулеподібні

Cuculidae | Кукушковые

Зозуля глуха (Cuculus saturatus)

Зозуля

Зозуля чубата

Совоподібні

Tytonidae | Сипухові


Сипуха

Strigidae | Совові

Сова біла (Nyctea scandiaca)

Пугач

Сова вухата

Сова болотяна

Совка

Сич волохатий

Сич хатній

Сичик-горобець

Сова яструбина

Сова сіра

Сова довгохвоста

Сова бородата

Дрімлюгоподібні

Caprimulgidae | Дрімлюгові


Дрімлюга

Щуркоподібні

Apodidae | Щуркові


Серпокрилець чорний

Серпокрилець білочеревий

Сиворакшеподібні

Coraciidae | Сиворакшеві


Сиворакша

Alcedinidae | Рибалочкові

Рибалочка строкатий (Ceryle rudis)

Рибалочка

Meropidae | Бджолоїдкові


Бджолоїдка

Бджолоїдка зелена

Одудоподібні

Upupidae | Одудові


Одуд

Дятлоподібні

Picidae | Дятлові


Крутиголовка

Жовна зелена

Жовна сива

Жовна чорна

Дятел звичайний

Дятел сирійський

Дятел середній

Дятел білоспинний

Дятел малий

Дятел трипалий

Горобцеподібні

Hirundinidae | Ластівкові

Ластівка скельна (Ptyonoprogne rupestris)

Ластівка сільська

Ластівка даурська

Ластівка міська

Ластівка берегова