пошук

класифікація

Гагароподібні
Гагарові
Пірникозоподібні
Пірникозові
Буревісникоподібні
Буревісникові
Качуркові
Пеліканоподібні
Пеліканові
Бакланові
Лелекоподібні
Чаплеві
Ібісові
Лелекові
Фламінгоподібні
Фламінгові
Гусеподібні
Качкові
Соколоподібні
Скопові
Яструбові
Соколові
Куроподібні
Тетерукові
Фазанові
Журавлеподібні
Журавлеві
Пастушкові
Дрохвові
Ржанкоподібні
Авдоткові
Ржанкові
Шилодзьобові
Куликосорокові
Бекасові
Тиркушкові
Поморникові
Чайкові
Алькові
Рябкоподібні
Рябкові
Голубоподібні
Голубові
Зозулеподібні
Кукушковые
Совоподібні
Сипухові
Совові
Дрімлюгоподібні
Дрімлюгові
Щуркоподібні
Щуркові
Сиворакшеподібні
Сиворакшеві
Рибалочкові
Бджолоїдкові
Одудоподібні
Одудові
Дятлоподібні
Дятлові
Горобцеподібні
Ластівкові
Жайворонкові
Плискові
Сорокопудові
Вивільгові
Шпакові
Воронові
Омелюхові
Пронуркові
Воловоочкові
Тинівкові
Кропив'янкові
Золотомушкові
Мухоловкові
Дроздові
Суторові
Довгохвостосиницеві
Ремезові
Синицеві
Повзикові
Підкоришникові
Ткачикові
В'юркові
Вівсянкові

відео

сортувати за:

1. Баранець звичайний (Gallinago gallinago)
2. Бджолоїдка (Merops apiaster)
3. Бугайчик (Ixobrychus minutus)
4. В'юрок (Fringilla montifringilla)
5. Волове очко (Troglodytes troglodytes)
6. Ворона сіра (Corvus cornix)
7. Вівсянка звичайна (Emberiza citrinella)
8. Вівсянка очеретяна (Emberiza schoeniclus)
9. Вівсянка чорноголова (Emberiza melanocephala)
10. Вільшанка (Erithacus rubecula)
11. Гагара червоношия (Gavia stellata)
12. Галка (Corvus monedula)
13. Гаїчка-пухляк (Parus montanus)
14. Горобець хатній (Passer domesticus)
15. Горіхівка (Nucifraga caryocatactes)
16. Грак (Corvus frugilegus)
17. Гуска сіра (Anser anser)
18. Деркач (Crex crex)
19. Дрізд гірський (Turdus torquatus)
20. Дрізд-омелюх (Turdus viscivorus)
21. Дятел білоспинний (Dendrocopos leucotos)
22. Дятел звичайний (Dendrocopos major)
23. Дятел середній (Dendrocopos medius)
24. Дятел сирійський (Dendrocopos syriacus)
25. Жовна зелена (Picus viridis)
26. Жовна сива (Picus canus)
27. Жовна чорна (Dryocopus martius)
28. Змієїд (Circaetus gallicus)
29. Зозуля (Cuculus canorus)
30. Золотомушка жовточуба (Regulus regulus)
31. Зяблик (Fringilla coelebs)
32. Канюк звичайний (Buteo buteo)
33. Квак (Nycticorax nycticorax)
34. Кобилочка річкова (Locustella fluviatilis)
35. Коноплянка (Acanthis cannabina)
36. Костогриз (Coccothraustes coccothraustes)
37. Крижень (Anas platyrhynchos)
38. Кропив'янка сіра (Sylvia communis)
39. Кропив'янка чорноголова (Sylvia atricapilla)
40. Крутиголовка (Jynx torquilla)
41. Куріпка сіра (Perdix perdix)
42. Лебідь малий (Cygnus bewickii)
43. Лебідь-шипун (Cygnus olor)
44. Лелека білий (Ciconia ciconia)
45. Лелека чорний (Ciconia nigra)
46. Лиска (Fulica atra)
47. Набережник (Actitis hypoleucos)
48. Одуд (Upupa epops)
49. Омелюх (Bombycilla garrulus)
50. Орел-карлик (Hieraaetus pennatus)
51. Очеретянка велика (Acrocephalus arundinaceus)
52. Очеретянка ставкова (Acrocephalus scirpaceus)
53. Пастушок (Rallus aquaticus)
54. Плиска біла (Motacilla alba)
55. Побережник болотяний (Limicola falcinellus)
56. Побережник чорногрудий (Calidris alpina)
57. Повзик (Sitta europaea)
58. Попелюх (Aythya ferina)
59. Підорлик малий (Aquila pomarina)
60. Пірникоза велика (Podiceps cristatus)
61. Пірникоза мала (Tachybaptus ruficollis)
62. Пірникоза сірощока (Podiceps grisegena)
63. Пісочник малий (Charadrius dubius)
64. Свищ (Anas penelope)
65. Синиця блакитна (Parus caeruleus)
66. Синиця велика (Parus major)
67. Синиця довгохвоста (Aegithalos caudatus)
68. Синьошийка (Luscinia svecica)
69. Сова вухата (Asio otus)
70. Сова довгохвоста (Strix uralensis)
71. Сойка (Garrulus glandarius)
72. Соловейко західний (Luscinia megarhynchos)
73. Соловейко східний (Luscinia luscinia)
74. Сорокопуд сірий (Lanius excubitor)
75. Сорокопуд терновий (Lanius collurio)
76. Сорокопуд чорнолобий (Lanius minor)
77. Трав'янка лучна (Saxicola rubetra)
78. Чапля руда (Ardea purpurea)
79. Чапля сіра (Ardea cinerea)
80. Чепура велика (Egretta alba)
81. Чернь чубата (Aythya fuligula)
82. Чиж (Carduelis spinus)
83. Чикотень (Turdus pilaris)
84. Чирянка мала (Anas crecca)
85. Шилохвіст (Anas acuta)
86. Шпак рожевий (Sturnus roseus)
87. Яструб малий (Accipiter nisus)

рідкісні зустрічі та знахідки


Могильник (Aquila heliaca)

© Андрій Сімон
2019-02-11
Новочорномор'я, Херсонська обл.

Рідкісний зимуючий вид на півдні України.


Шуліка чорний (Milvus migrans)

© Андрій Сімон
2019-02-11
Новочорномор'я, Херсонська обл.

Рідкісний зимуючий вид на півдні України.


Припутень (Columba palumbus)

© Инна Киселева
2019-01-13
Пирогово. Киев

Рідкісний зимуючий вид на Київщині.


Синьошийка (Luscinia svecica)

© Олег Марцун
2018-12-23
Житомир

Рідкісний зимуючий вид у північних регіонах країни.