пошук

класифікація

Гагароподібні
Гагарові
Пірникозоподібні
Пірникозові
Буревісникоподібні
Буревісникові
Качуркові
Пеліканоподібні
Пеліканові
Бакланові
Лелекоподібні
Чаплеві
Ібісові
Лелекові
Фламінгоподібні
Фламінгові
Гусеподібні
Качкові
Соколоподібні
Скопові
Яструбові
Соколові
Куроподібні
Тетерукові
Фазанові
Журавлеподібні
Журавлеві
Пастушкові
Дрохвові
Ржанкоподібні
Авдоткові
Ржанкові
Шилодзьобові
Куликосорокові
Бекасові
Тиркушкові
Поморникові
Чайкові
Алькові
Рябкоподібні
Рябкові
Голубоподібні
Голубові
Зозулеподібні
Кукушковые
Совоподібні
Сипухові
Совові
Дрімлюгоподібні
Дрімлюгові
Щуркоподібні
Щуркові
Сиворакшеподібні
Сиворакшеві
Рибалочкові
Бджолоїдкові
Одудоподібні
Одудові
Дятлоподібні
Дятлові
Горобцеподібні
Ластівкові
Жайворонкові
Плискові
Сорокопудові
Вивільгові
Шпакові
Воронові
Омелюхові
Пронуркові
Воловоочкові
Тинівкові
Кропив'янкові
Золотомушкові
Мухоловкові
Дроздові
Суторові
Довгохвостосиницеві
Ремезові
Синицеві
Повзикові
Підкоришникові
Ткачикові
В'юркові
Вівсянкові

100 останніх оновлень


2019-04-21. Валерій Книш: Горихвістка звичайна, Сергій Травелян: Лелека чорний, Лунь польовий.

2019-04-20. Іван Лавренчук: Вівсянка звичайна, Вівчарик жовтобровий, Віталій Отрошко: Костогриз, Евгений Чернолев: Жовна чорна, Елена Павленко: Чирянка велика, Щеврик лісовий, Вівчарик-ковалик, Инна Киселева: Змієїд, Підорлик малий, Підсоколик великий, Кобилочка солов'їна, Синьошийка, Крутиголовка, Щеврик лісовий, Набережник, Широконіска, Боривітер звичайний, Катерина Кужель: Одуд, Чепура велика, Кирило Горшков: Канюк звичайний, Дрізд співочий, Мухоловка білошия, Вівчарик-ковалик, Сова вухата, Наталія Колісніченко: Грицик великий, Чирянка велика, Олег Сніцар: Грицик великий, Коловодник великий, Попелюх, Олег Шеремет: Трав'янка чорноголова, Трав'янка лучна, Плиска мала жовтоголова, Кобилочка солов'їна, Широконіска, Олексій Комаровський: Синьошийка, Скопа, Широконіска, Плиска жовта, Ольга Гайдук: Одуд, Плиска жовта, Кам'янка попеляста, Лунь очеретяний, Лунь лучний, Просянка, Гуска сіра, Яков Степанов: Крутиголовка, Змієїд, Підорлик малий.

2019-04-19. Іван Лавренчук: Скопа, Щедрик, Яструб малий, Крутиголовка, Голуб-синяк, Дятел білоспинний, Катерина Кужель: Журавель сірий, Юліан Малярчук: Яструб малий.

2019-04-18. Дмитро Комаровський: Баранець звичайний, Боривітер звичайний, Ластівка міська, Плиска мала жовтоголова, Кобилочка солов'їна, Нерозень, Вільшанка, Евгений Чернолев: Коловодник великий, Кобилочка солов'їна, Синьошийка, Инна Киселева: Вівчарик весняний, Катерина Кужель: Синьошийка, Синьошийка, Олег Сніцар: Одуд, Пірникоза велика, Синьошийка, Пісочник малий, Олександр Гриб: Лелека білий, Жайворонок польовий, Глушець, Орябок, Сичик-горобець, Омелюх, Золотомушка червоночуба, Зяблик, Дрізд білобровий, Голуб-синяк, Журавель сірий, Золотомушка червоночуба, Олексій Комаровський: Щедрик, В'юрок, Лунь очеретяний, Дрізд білобровий.

2019-04-17. Катерина Кужель: Шпак рожевий, Костянтин Пилипюк: Очеретянка ставкова, Олексій Комаровський: Журавель сірий, Дрізд-омелюх, Дрізд співочий, Сова бородата, Яков Степанов: Коловодник великий, Грицик великий, Брижач, Коловодник великий.

2019-04-16. Іван Лавренчук: Слуква, Катерина Кужель: Чирянка велика, Чапля сіра, Ворона сіра, Крутиголовка, Ремез, Одуд, Чернь білоока, Просянка, Припутень, Нерозень, Олексій Комаровський: Тетерук, Ольга Гайдук: Ремез, Рома Котик: Щеврик лучний, Сова сіра.

2019-04-15. Валерій Книш: Синиця блакитна, Елена Павленко: Крячок рябодзьобий, Пісочник малий, Чоботар, Брижач, Чоботар, Пісочник морський, Журавель степовий, Чапля руда, Боривітер звичайний, Кам'янка звичайна, Совка, Мартин тонкодзьобий, Катерина Кужель: Дятел звичайний, Синиця блакитна, Гоголь, Баклан великий, Гуска сіра, Попелюх, Шилохвіст, Вільшанка, Чернь червонодзьоба, Огар, Гуска білолоба, Голуб-синяк, Шуліка чорний, Лелека білий, Пірникоза мала, Пірникоза чорношия, Синиця вусата, Чернь чубата, Дрізд-омелюх, Волове очко, Костянтин Пилипюк: Щеврик лісовий, Синьошийка, Пісочник малий, Сорока, Горобець хатній, Кам'янка лиса, Олексій Комаровський: Брижач, Золотомушка червоночуба, Лелека білий, Пісочник малий, Шуліка чорний, Вівчарик-ковалик, Лелека чорний, Коловодник великий, Одуд, Змієїд, Сич волохатий, Глушець, Ольга Гайдук: Синиця блакитна, Горлиця садова, Сергій Травелян: Плиска жовта, Щеврик лучний, Кобилочка солов'їна, Нерозень, Юліан Малярчук: Яструб малий.

2019-04-14. Іван Лавренчук: Тетерук, Виталий Мосиенко: Плиска біла, Припутень, Чикотень, Шпак звичайний, Вільшанка, Горихвістка чорна, Боривітер звичайний, Владислав Чернолєв: Сойка, Чоботар, Пісочник малий, Щеврик лучний, Чернь білоока, Дятел малий, Евгений Чернолев: Брижач, Коловодник болотяний, Лелека білий, Просянка, В'юрок, Галка, Грицик великий, Чапля руда, Плиска жовта, Гагара чорношия, Дрізд співочий, Вівчарик-ковалик, Вівчарик-ковалик, Боривітер звичайний, Инна Киселева: Лелека чорний, Катерина Кужель: Синиця велика, Вівсянка очеретяна, Дрізд чорний, В'юрок, Сойка, Грак, Горобець польовий, Зимняк, Вівсянка звичайна, Чиж, Лунь польовий, Підкоришник звичайний, Чикотень, Щиглик, Свищ, Пірникоза велика, Костогриз, Шпак звичайний, Посмітюха, Сорокопуд сірий, Кирило Горшков: Набережник, Шпак звичайний, Максим Рудік: Чернь чубата, Крячок річковий, Чапля сіра, Пісочник малий, Плиска жовта, Олег Марцун: Жайворонок польовий, Лунь степовий, Кам'янка звичайна, Олексій Комаровський: Грицик великий, Сергій Травелян: Ластівка сільська, Ластівка міська, Пірникоза чорношия, Коловодник великий, Золотомушка червоночуба.

2019-04-13. Володимир Попенко: Лунь очеретяний, Жайворонок польовий.

2019-04-12. Валерій Книш: Коноплянка, Виктор Севидов: Могильник, Инна Киселева: Горихвістка чорна, Касаткіна Любов: Лунь польовий, Олег Шеремет: Коловодник великий, Брижач, Олексій Сапуга: Золотомушка червоночуба, Ольга Гайдук: Плиска мала жовтоголова, Кобилочка солов'їна, Синьошийка, Вівчарик-ковалик, Гуска білолоба, Крутиголовка, Синиця вусата, Трав'янка чорноголова, Чапля сіра.

2019-04-11. Білик Ірина: Сова вухата, Плиска біла, Дмитро Комаровський: Трав'янка чорноголова, Костянтин Пилипюк: Горихвістка звичайна, Наталія Колісніченко: Пісочник малий, Брижач, Мартин жовтоногий, Олег Сніцар: Лелека білий, Глушець, Дрізд білобровий, Лунь польовий, Олег Шеремет: Коловодник лісовий, Юліан Малярчук: Яструб малий.

2019-04-10. Костянтин Пилипюк: Хрустан, Кам'янка попеляста, Жайворонок малий, Плиска жовта, Кулик-сорока, Мартин середземноморський, Мартин чорнокрилий, Лунь степовий, Щеврик польовий, Ластівка сільська, Рибалочка, Коловодник чорний, Коловодник великий, Вівчарик весняний, Косар, Грицик великий, Чапля руда, Шпак звичайний, Ластівка міська, Серпокрилець чорний, Крячок чорнодзьобий, Олег Сніцар: Сова бородата, Щеврик лісовий, Олег Шеремет: Грицик великий, Пісочник малий, Шуліка чорний, Лелека чорний, Синьошийка, Олексій Сапуга: Лунь степовий.

2019-04-09. Валерій Книш: Чапля сіра, Канюк звичайний, Вільшанка, Гаїчка болотяна, Зяблик, Синиця довгохвоста, Вівчарик-ковалик, Василь Глеба: Лунь степовий, Дмитро Комаровський: Нерозень, Широконіска, Сова довгохвоста, Лелека чорний, Підкоришник короткопалий, Голуб-синяк, Грицик великий, Коловодник великий, Пірникоза чорношия, Скопа, Коловодник звичайний, Яструб великий, Пісочник малий, Синьошийка, Чайка, Инна Киселева: Шуліка чорний, Наталія Колісніченко: Качка каролінська, Олег Марцун: Набережник, Олег Сніцар: Лунь очеретяний, Журавель сірий, Дятел білоспинний, Жайворонок польовий, Сич волохатий, Сергій Травелян: Кам'янка звичайна, Фазан, Огар, Синьошийка, Вівчарик весняний, Плиска мала жовтоголова, Юліан Малярчук: Жайворонок польовий, Жайворонок польовий, Лелека білий, Яструб малий, Трав'янка чорноголова, Канюк звичайний, Трав'янка чорноголова, Дрізд співочий.

2019-04-08. Влад Гедзюк: Кропив'янка чорноголова, Дятел малий, Мухоловка строката, Курочка водяна, Баранець звичайний, Коловодник болотяний, Гуска білолоба, Щеврик лучний, В'юрок, Канюк звичайний, Сич хатній, Сорокопуд сірий, Посмітюха, Евгений Чернолев: Чайка шпорова, Плиска мала жовтоголова, Баранець звичайний, Щеврик червоногрудий, Пісочник малий, Косар, Чапля руда, Нерозень, Гуска сіра, Чернь білоока, Плиска чорноголова, Ластівка сільська, Кулик-довгоніг, Мартин каспійський, Дрізд білобровий, Синиця довгохвоста, Инна Киселева: Качка каролінська, Коловодник великий, Максим Рудік: Вільшанка, Гаїчка болотяна, Наталія Колісніченко: Коловодник лісовий, Олег Марцун: Вівчарик-ковалик, Олег Сніцар: Лелека чорний, Олег Шеремет: Дрізд співочий, Плиска жовта, Вівсянка очеретяна, Гуска сіра, Тинівка лісова, Припутень, Припутень, Вівчарик-ковалик, Вільшанка, Баранець звичайний, Боривітер звичайний, Мартин жовтоногий, Поліна Тимків: Горихвістка чорна, Дрізд білобровий, Щедрик, Рома Котик: Лунь степовий, Мухоловка строката, Кам'янка звичайна, Зяблик, Тинівка лісова, Коловодник болотяний, В'юрок, Сич хатній, Посмітюха, Рибалочка, Пірникоза чорношия.

2019-04-07. Іван Лавренчук: Лунь польовий, Володимир Мерзлікін: Боривітер звичайний, Галка, Горихвістка чорна, Горобець польовий, Дрізд чорний, Зяблик, Костогриз, Крижень, Крук, Лунь очеретяний, Одуд, Плиска біла, Посмітюха, Припутень, Чапля сіра, Щеврик лісовий, Щиглик, Віталій Отрошко: В'юрок, Сойка, Дятел середній, Дар'я Терещенко: Горихвістка чорна, Пірникоза велика, Крижень, Инна Киселева: Пісочник малий, Коловодник чорний, Побережник чорногрудий, Кирило Горшков: Вільшанка, Шпак звичайний, Коноплянка, Попелюх, Вівсянка очеретяна, Шуліка чорний, В'юрок, Жайворонок польовий, Плиска біла, Боривітер звичайний, Максим Рудік: Кропив'янка чорноголова, Крутиголовка, Наталія Колісніченко: Лелека білий, Синьошийка, Мартин чорнокрилий, Олег Марцун: Одуд, Трав'янка чорноголова, Чепура велика, Олексій Сапуга: Сич волохатий, Сова бородата, Глушець, Гаїчка-пухляк, Тетерук, Дрізд білобровий, Яков Степанов: Коловодник лісовий, Качка каролінська.

2019-04-06. Іван Лавренчук: Лунь степовий, Білик Ірина: Мартин звичайний, Жовна сива, Зяблик, Дятел звичайний, Горлиця садова, Чикотень, Чечітка звичайна, Шпак звичайний, Виталий Мосиенко: Пірникоза велика, Попелюх, Синиця вусата, Влад Гедзюк: Синиця блакитна, Підорлик малий, Дятел сирійський, Вільшанка, Дрізд співочий, Лелека білий, Вівчарик-ковалик, Тинівка лісова, Володимир Мерзлікін: Вівсянка звичайна, Вівчарик-ковалик, Вільшанка, Дрізд співочий, Дятел звичайний, Дятел сирійський, Зеленяк, Зяблик, Коноплянка, Костогриз, Крижень, Лебідь-шипун, Мартин жовтоногий, Пірникоза велика, Синиця блакитна, Сойка, Трав'янка чорноголова, Віталій Отрошко: Вівчарик-ковалик, Евгений Чернолев: Мартин чорнокрилий, Инна Киселева: Коловодник великий, Грицик великий, Коловодник лісовий, Кирило Горшков: Гуска білолоба, Зимняк, Дятел звичайний, Зяблик, Дрізд-омелюх, Жовна сива, Вільшанка, Чиж, Костогриз, Шпак звичайний, Дятел сирійський, Припутень, Припутень, Шуліка чорний, Широконіска, Рома Котик: Горлиця садова, Галка, Грак, Сойка, Шпак звичайний, Чикотень, Підорлик малий, Зеленяк, Золотомушка жовточуба, Вівчарик-ковалик, Сорока, Яков Степанов: Припутень, Вівсянка звичайна, Лелека чорний, Плиска біла, Лелека білий, Зяблик, Костогриз, Дрізд співочий, Вільшанка, Плиска біла, Шпак звичайний, Грицик великий.

2019-04-05. Владислав Чернолєв: Голуб сизий, Крутиголовка, Евгений Чернолев: Крутиголовка, Дятел звичайний, Вільшанка, Инна Киселева: Трав'янка чорноголова, Ремез, Шилохвіст, Коловодник лісовий, Синиця вусата, Вільшанка, Поліна Тимків: Чернь червонодзьоба, Чернь чубата, Сивка звичайна, Грицик великий, Кам'янка звичайна, Сергій Травелян: Шуліка чорний, Пісочник малий, Набережник.

2019-04-04. Іван Лавренчук: Коловодник лісовий, Змієїд, Коноплянка, Наталія Колісніченко: Вівсянка очеретяна, Попелюх, Плиска біла, Чернь чубата, Припутень, Лиска, Синиця вусата, Олег Марцун: Припутень, Чапля сіра, Лунь очеретяний, Вівсянка очеретяна, Чайка, Журавель сірий, Баранець звичайний, Чирянка велика, Плиска біла, Баклан великий, Вільшанка, Коноплянка, Мандаринка, Шилохвіст, Свищ, Мартин звичайний, Шпак звичайний, Жайворонок лісовий, Лелека білий, Зяблик, Гуска білолоба, Ремез, Ольга Гайдук: Зяблик, Дятел сирійський, В'юрок, Сергій Травелян: Мартин сріблястий.

2019-04-03. Костянтин Пилипюк: Чирянка велика, Плиска біла, Плиска гірська, Галка, Коловодник лісовий, Баранець звичайний, Дрізд співочий, Крук, Щеврик лучний, Горлиця садова, Олег Марцун: Змієїд, Пірникоза мала, Пірникоза велика, Рома Котик: Боривітер звичайний, Сергій Травелян: Бугай, Щедрик, Брижач, Грицик великий.

2019-04-02. Іван Лавренчук: Жайворонок лісовий, Валерій Книш: Горихвістка чорна, Касаткіна Любов: Синиця довгохвоста, Синиця довгохвоста, Костянтин Пилипюк: Дятел звичайний, Брижач, В'юрок, Вівчарик-ковалик, Дрізд білобровий, Максим Рудік: Баклан великий, Чернь чубата, Широконіска, Чернь червонодзьоба, Синиця вусата, Грицик великий, Наталія Колісніченко: Ремез, Пірникоза мала, Дрізд співочий, Олег Шеремет: Лунь польовий, Рома Котик: Синиця вусата, Грицик великий, Чернь червонодзьоба, Попелюх, Широконіска, Сорокопуд сірий.

2019-04-01. Дмитро Комаровський: Лунь очеретяний, Волове очко, Вівсянка очеретяна, Брижач, Инна Киселева: Брижач, Коловодник звичайний, Олег Шеремет: Лелека білий, Чернь чубата, Плиска біла, Шпак звичайний, Олексій Комаровський: Горихвістка чорна, Чайка, Жовна чорна, Вівсянка очеретяна, Баранець звичайний, Олексій Сапуга: Дрізд білобровий, Роман Яремчук: Попелюх, Зяблик, Крижень, Лиска, Чепура велика, Припутень, Шпак звичайний, Сергій Травелян: Підорлик малий, Змієїд, Трав'янка чорноголова, Ремез, Вівчарик-ковалик, Дрізд співочий.

2019-03-31. Влад Гедзюк: Попелюх, Пірникоза велика, Грицик великий, Чернь червонодзьоба, Горихвістка чорна, Горлиця садова, Віталій Отрошко: Зяблик, Евгений Чернолев: Баклан великий, Мартин чорнокрилий, Инна Киселева: Лунь очеретяний, Мартин чорнокрилий, Мартин східний, Кулик-сорока, Чирянка велика, Грицик великий, Вівчарик-ковалик, Олег Сніцар: Голуб сизий.

2019-03-30. Влад Гедзюк: Нерозень, Вівсянка очеретяна, Лунь очеретяний, Широконіска, Сивка звичайна, Плиска біла, Щиглик, Евгений Чернолев: Щиглик, Коловодник звичайний, Брижач, Пісочник морський, Мартин тонкодзьобий, Жайворонок польовий, Чирянка велика, Чернь чубата, Просянка, Зимняк, Посмітюха, Лебідь-шипун, Плиска біла, Коловодник лісовий, Вівчарик-ковалик, Лелека білий, Волове очко, Максим Нечипорук: Ворона сіра, Синиця велика, Олег Шеремет: Повзик, Чикотень, Підкоришник звичайний, Горобець польовий, Зяблик, Лиска, Грак, Ворона сіра, Чайка, Сорокопуд сірий, Голуб сизий, Пірникоза велика, Попелюх, Синиця вусата, Журавель сірий, Жовна сива, Сич хатній, Горихвістка чорна, Чирянка велика, Ремез, Поліна Тимків: Коноплянка, Вівчарик-ковалик, Яструб малий, Чирянка велика, Коловодник звичайний, Лунь очеретяний, Трав'янка чорноголова, Чайка, Канюк звичайний, Лелека білий, Синиця вусата, Голуб-синяк, Золотомушка червоночуба, Чапля сіра, Дрізд співочий, Мартин чорнокрилий, Мартин сивий, Юліан Малярчук: Сова довгохвоста.

2019-03-29. Іван Лавренчук: Змієїд, Орябок, Шилохвіст, Слуква, Крук, Канюк звичайний, Владислав Чернолєв: Коловодник лісовий, Широконіска, Попелюх, Дмитро Комаровський: Вівчарик-ковалик, Ремез, Синиця вусата, Чирянка велика, Максим Нечипорук: Синиця блакитна, Крижень, Мартин звичайний, Плиска гірська, Олександр Ковальчук: Ворона сіра, Дятел звичайний, Гаїчка болотяна, Вівсянка звичайна, Синиця велика, Крук, Зяблик, Горобець польовий, Рома Котик: Щиглик, Мартин східний, Мартин чорнокрилий, Золотомушка червоночуба, Мартин сивий, Побережник чорногрудий, Сорокопуд сірий, Синиця велика, Вівсянка очеретяна, Канюк звичайний.

2019-03-28. Влад Гедзюк: Мартин чорнокрилий, Мартин східний, Зяблик, Синиця велика, Золотомушка червоночуба, Голуб-синяк, Максим Нечипорук: Сойка, Зеленяк, Максим Рудік: Гуска білолоба, Сергій Петрович: Шилохвіст, Лебідь малий, Чирянка велика, Синиця вусата, Коловодник лісовий, Сергій Травелян: Лелека білий, Трав'янка чорноголова, Юрій Кодруль: Дрізд співочий, Коловодник лісовий, Брижач, Пісочник морський, Мартин тонкодзьобий, Кулик-сорока, Кулик-довгоніг, Чирянка велика.

2019-03-27. Виктор Севидов: Сова сіра, Максим Рудік: Синиця чорна, Мартин чорнокрилий, Коловодник звичайний, Ольга Гайдук: Сойка, Дятел середній, Жовна сива.

2019-03-26. Влад Гедзюк: Вівсянка звичайна, Чернь морська, Яструб малий, Турпан, Дрізд-омелюх, Чернь чубата, Гаїчка-пухляк, Припутень, Гуска сіра, Шилохвіст, Золотомушка жовточуба, Коловодник звичайний, Брижач, Чирянка велика, Трав'янка чорноголова, Побережник чорногрудий, Чайка, Пісочник малий, Лелека чорний, Мартин звичайний, Дарина Тертична: Дрізд чорний, Дмитро Комаровський: Канюк степовий, Лелека білий, Плиска біла, Припутень, Мартин східний, Инна Киселева: Жовна сива, Дрізд співочий, Плиска біла, Вільшанка, Чикотень, Максим Рудік: Синиця чубата, Лунь очеретяний, Сергій Петрович: Гуменник.

2019-03-25. Валерій Книш: Горихвістка чорна, Плиска біла, Лелека білий, Дрізд-омелюх, Максим Нечипорук: Дрізд чорний, Зяблик, Вільшанка, Дятел сирійський, Наталія Колісніченко: Вівчарик-ковалик, Жовна чорна, Сова сіра, Олександр Гриб: Чечітка звичайна, Орябок, Жайворонок лісовий, Роман Яремчук: Чечітка звичайна, Вівсянка звичайна, Жайворонок лісовий, Синиця велика, Дрізд чорний, Вільшанка, Гаїчка-пухляк, Синиця чорна, Золотомушка жовточуба, Пірникоза мала, Дятел звичайний, Тинівка лісова, Дятел білоспинний, Орябок, Щиглик, Синиця блакитна, Сергій Петрович: Омелюх, Гуска білолоба, Чайка, Лелека білий, Припутень, Шпак звичайний, Плиска біла, Кулик-сорока, Журавель сірий, Жайворонок польовий, Голуб-синяк, Коловодник звичайний, Яков Степанов: Лебідь-шипун, Сорока, Пірникоза велика, Широконіска, Голуб сизий, Сойка.

2019-03-24. Инна Киселева: Сич хатній, Кирило Горшков: Пірникоза велика, Чернь чубата, Чернь морська, Чирянка велика, Попелюх, Свищ, Максим Рудік: Трав'янка чорноголова, Дрізд співочий, Золотомушка жовточуба, Свищ, Лелека білий, Мартин жовтоногий, Чирянка велика, Лебідь-кликун, Брижач, Вівчарик-ковалик, Олег Сніцар: Синиця чубата, В'юрок, Петро Гринюк: Горіхівка, Сичик-горобець, Сергій Травелян: Широконіска, Чирянка велика, Коловодник звичайний, Боривітер звичайний, Лунь очеретяний, Баранець звичайний, Сич хатній.

2019-03-23. Іван Лавренчук: Глушець, Сова вухата, Инна Киселева: Вівчарик-ковалик, Кирило Горшков: Гуменник, Максим Нечипорук: Плиска біла, Горлиця садова, Олег Сніцар: Чикотень, Горихвістка чорна, Олексій Комаровський: Припутень, Сова сіра, Рома Котик: Лунь очеретяний, Чирянка мала, Чирянка велика, Коловодник звичайний, Лелека чорний, Вільшанка, Горихвістка чорна, Юліан Малярчук: Підкоришник звичайний, Зяблик, Коноплянка, Зеленяк, Вільшанка.

2019-03-22. Валерій Книш: Шпак звичайний, Инна Киселева: Журавель сірий, Жайворонок польовий, Лелека білий, Чайка, Максим Нечипорук: Костогриз, Щиглик, Роман Яремчук: Дятел сирійський, Підкоришник звичайний, Синиця блакитна, Горобець польовий.

2019-03-21. Максим Нечипорук: Горобець польовий, Грак, Наталія Колісніченко: Пірникоза велика, Олександр Гриб: Омелюх, Горобець хатній, Горобець польовий, Жовна сива, Дятел білоспинний, Волове очко, Гоголь, Лебідь-шипун, Лебідь-кликун, Чернь морська, Турпан, Підкоришник звичайний, Свищ, Грак, Крук, Олексій Сапуга: Баранець малий, Ольга Гайдук: Горлиця садова, Поліна Тимків: Жовна зелена, Зяблик, Жовна чорна, Костогриз, Сергій Травелян: Мартин чорнокрилий, Пірникоза велика.

2019-03-20. Василь Боднар: Вівсянка звичайна, Боривітер звичайний, Щеврик лісовий, Кам'янка звичайна, Максим Нечипорук: Горобець хатній, Максим Рудік: Зеленяк, Пірникоза велика, Ольга Гайдук: Огар, Петро Гринюк: Крех середній, Казарка червоновола, Підкоришник короткопалий, Юрій Кодруль: Мандаринка, Дрізд білобровий, Вівсянка звичайна.

2019-03-19. Василь Боднар: Орлан-білохвіст, Дмитро Комаровський: Зяблик, Голуб-синяк, Мартин чорнокрилий, Гуска білолоба, Инна Киселева: Синиця вусата, Максим Нечипорук: Вівсянка звичайна, Чикотень, Олег Сніцар: Коловодник звичайний, Чирянка велика, Гоголь, Мартин звичайний, Лебідь-кликун, Лебідь малий, Золотомушка жовточуба, Чирянка мала, Крех великий, Ольга Гайдук: Чайка, Просянка, Коноплянка, Плиска біла, Ремез, Сорока, Крук, Чепура велика.

2019-03-18. Елена Павленко: Синиця вусата, Галагаз, Лебідь-шипун, Галка, Просянка, Сорока, Костянтин Пилипюк: Боривітер звичайний, Коноплянка, Гагара чорношия, Зеленяк, Курочка водяна, Лебідь-кликун, Лебідь-шипун, Жайворонок лісовий, Максим Рудік: Плиска біла, Вівсянка очеретяна, Чайка, Мартин звичайний, Лелека білий, Горіхівка, Наталія Колісніченко: Синиця чубата, Олексій Сапуга: Гуска білолоба, Журавель сірий, Чайка, Сергій Травелян: Чайка, Журавель сірий, Попелюх.

2019-03-17. Іван Лавренчук: Глушець, Виталий Мосиенко: Чикотень, Пірникоза велика, Шпак звичайний, Костянтин Пилипюк: Крячок рябодзьобий, Жайворонок польовий, Широконіска, Пірникоза велика, Чайка, Дятел сирійський, Попелюх, Галагаз, Одуд, Лелека білий, Гуменник, Гуска білолоба, Мартин каспійський, Кам'янка звичайна, Трав'янка чорноголова, Свищ, Чепура велика, Чикотень, Коловодник звичайний, Чоботар, Максим Нечипорук: Сова довгохвоста, Синиця чубата, Олег Сніцар: Зеленяк, Шпак звичайний, Коноплянка, Припутень, Зяблик, Яструб малий, Боривітер звичайний, Олексій Сапуга: Синиця довгохвоста, Зеленяк, Чайка, Волове очко, Голуб-синяк, Горихвістка чорна, Рома Котик: Лелека білий, Трав'янка чорноголова, Плиска біла, Чапля сіра, Юліан Малярчук: Яструб малий, Чайка, Яков Степанов: Канюк звичайний, Канюк звичайний, Сорокопуд сірий, Трав'янка чорноголова, Коноплянка, Жовна сива, Снігур.

2019-03-16. Андрій Сімон: Снігур, Підкоришник звичайний, Елена Павленко: Плиска біла, Волове очко, Олексій Сапуга: Баранець звичайний, Яструб великий.

2019-03-15. Іван Лавренчук: Плиска біла, Андрій Сімон: Дрізд співочий, Василь Боднар: Жайворонок польовий, Шуліка чорний, Баклан великий, Наталія Колісніченко: Синиця вусата, Олексій Сапуга: Шилохвіст, Дрізд співочий, Поліна Тимків: Плиска біла, Щеврик лучний, Щиглик, Жайворонок польовий, Юрій Кодруль: Плиска біла, Гуска білолоба, Пірникоза велика, Крячок рябодзьобий, Коловодник звичайний, Широконіска, Попелюх, Чернь чубата, Жайворонок польовий, Лебідь малий, Чайка, Мартин каспійський, Трав'янка чорноголова, Горихвістка чорна, Галка.

2019-03-14. Василь Боднар: Шуліка чорний, Дмитро Комаровський: Гаїчка-пухляк, Тетерук, Шпак звичайний, Свищ, Лебідь малий, Шилохвіст, Максим Рудік: Бугайчик, Олексій Сапуга: Омелюх, Юліан Малярчук: Золотомушка жовточуба, Синиця чорна.

2019-03-13. Максим Рудік: Жайворонок польовий, Сивка звичайна, Наталія Колісніченко: Костогриз, В'юрок, Олексій Комаровський: Горобець хатній.

2019-03-12. Василь Боднар: Сорока, Яструб малий, Яструб малий, Журавель сірий, Канюк звичайний, Лебідь-шипун, Лиска, Наталія Колісніченко: Припутень, Шпак звичайний, Зяблик, Сергій Петрович: Сич хатній, Костогриз, Юліан Малярчук: Вівсянка очеретяна, Крук.

2019-03-11. Инна Киселева: Омелюх, Гаїчка-пухляк, Ольга Гайдук: Жовна сива, Огар, Зеленяк, Чикотень, Гуска сіра, Лебідь-шипун, Поліна Тимків: Мартин звичайний.

2019-03-10. Валерій Книш: Чиж, Дрізд чорний, Снігур, Кирило Горшков: Мартин жовтоногий, Крижень, Костогриз, Канюк звичайний, Журавель сірий, Максим Рудік: В'юрок, Костогриз, Наталія Колісніченко: Горлиця садова, Олег Сніцар: Голуб-синяк, Чайка, Мартин жовтоногий, Олексій Комаровський: Чиж, Сергій Травелян: Гуменник.

2019-03-09. Валерій Книш: Синиця довгохвоста, Гаїчка болотяна, Крук, Василь Боднар: Сапсан, Сова довгохвоста, Вивільга, Серпокрилець чорний, Рибалочка, Чернь білоока, Квак, Очеретянка велика, Припутень, Бджолоїдка, Евгений Чернолев: Лебідь-кликун, Гуменник, Чоботар, Шилохвіст, Широконіска, Лебідь-шипун, Мартин звичайний, Чайка, Галагаз, Лунь очеретяний, Плиска біла, Чирянка мала, Максим Рудік: Попелюх, Чирянка мала, Шилохвіст, Гуска сіра, Чепура велика, Коноплянка, Припутень, Олексій Комаровський: Синиця чубата, Шпак звичайний, Підкоришник звичайний, Жайворонок польовий, Зеленяк, Щиглик, Плиска біла, Крук, Свищ, Олексій Сапуга: Орлан-білохвіст, Поліна Тимків: Свищ, Сергій Травелян: Плиска біла, Жайворонок польовий, Гуска білолоба, Яков Степанов: Чикотень, Дрізд чорний, Синиця велика, Жовна сива.

2019-03-08. Евгений Чернолев: Ворона сіра, Чапля сіра, Инна Киселева: Шпак звичайний, Мартінсон Станіслав: Горобець польовий, Горобець хатній, Лебідь-шипун, Крижень, Ворона сіра, Мартин жовтоногий, Сорока, Коноплянка, Горлиця садова, Дятел звичайний, Сойка, Сова вухата, Наталія Колісніченко: Вівсянка звичайна, Мартин звичайний, Олег Сніцар: Дрізд-омелюх, Жовна чорна, Гаїчка-пухляк, Лебідь-кликун, Синиця довгохвоста, Гуска сіра, Свищ, Тетерук, Плиска біла, Орябок, Олег Шеремет: Синиця довгохвоста, Чикотень, Чечітка звичайна, Дятел середній, Галка, Дрізд-омелюх, Крижень, Свищ, Крук, Ольга Гайдук: Шуліка чорний, Горлиця звичайна.

2019-03-07. Наталія Колісніченко: Крук, Чирянка мала, Свищ, Поліна Тимків: Синиця чорна, Припутень.

2019-03-06. Валерій Книш: Шпак звичайний, Ворона сіра, Журавель сірий, Синиця блакитна, Василь Боднар: Гуска білолоба, Синиця довгохвоста, Крех великий, Канюк звичайний, Мартин жовтоногий, Поліна Тимків: Чирянка мала, Лиска, Мартин жовтоногий, Чепура велика.

2019-03-05. Василь Боднар: Синиця велика, Гуска сіра, Гуска білолоба, Плиска біла, Чапля сіра, Гоголь, Баклан великий, Дятел звичайний, Голуб-синяк, Щеврик гірський, Свищ, Чепура велика, Вівсянка очеретяна, Дрізд-омелюх, Підкоришник звичайний, Крук, Пірникоза велика, Жайворонок польовий, Чайка, Максим Рудік: Дрізд-омелюх.

2019-03-04. Олег Сніцар: Ворона сіра, Поліна Тимків: Шилохвіст, Шпак звичайний, Юліан Малярчук: Щиглик, Крук.

2019-03-03. Владислав Чернолєв: Чернь чубата, Свищ, Орлан-білохвіст, Володимир Мерзлікін: Дятел малий, Евгений Чернолев: Жайворонок степовий, Крижень, Крех малий, Зимняк, Синиця вусата, Инна Киселева: Гаїчка болотяна, Чиж, Максим Рудік: Шпак звичайний, Крук, Наталія Колісніченко: Яструб малий, Олексій Комаровський: Синиця велика, Повзик, Голуб-синяк, Сорокопуд сірий, Вівсянка звичайна, Ольга Гайдук: Зимняк, Сергій Травелян: Шилохвіст, Юліан Малярчук: Крижень, Волове очко.

2019-03-02. Іван Лавренчук: Дятел трипалий, Инна Киселева: Яструб великий, Максим Рудік: Жайворонок польовий, Рома Котик: Лиска, Дятел звичайний, Лебідь-шипун, Мартин звичайний, Вівсянка звичайна, Гоголь, Турпан, Чернь чубата, Синиця чубата, Припутень, Крижень, Чапля сіра, Гуска сіра, Шилохвіст.

2019-03-01. Наталія Колісніченко: Сова сіра, Олексій Комаровський: Пірникоза сірощока, Ворона сіра.

2019-02-28. Костянтин Пилипюк: Голуб-синяк, Припутень, Дятел середній, Вівсянка звичайна, Огар, Сич хатній, Просянка, Сорокопуд сірий, Лебідь малий, Наталія Колісніченко: Снігур, Олег Шеремет: Дрізд чорний, Жовна чорна, Мартин звичайний, Мартин сивий, Омелюх, Повзик, Синиця блакитна, Чирянка мала, Олексій Комаровський: Канюк звичайний, Синиця чорна, Шишкар ялиновий, Галка, Горлиця садова, Сова вухата, Дятел звичайний, Зяблик, Дятел малий, Синиця блакитна, Чепура велика, Горобець польовий, Сорока, Коловодник лісовий, Пастушок, Плиска гірська, Чапля сіра, Чернь чубата, Попелюх, Гуска білолоба, Курочка водяна, Вільшанка, Сойка, Дрізд чорний, Гаїчка болотяна, Жовна сива, Снігур, Дятел середній, Чирянка мала, Орлан-білохвіст, Лебідь-шипун, Коноплянка, Гуска сіра, Синиця довгохвоста, Омелюх, Щиглик, Волове очко, Чиж, Синиця велика, Чечітка звичайна, Мартин жовтоногий, Лиска, Мартин сивий, Сергій Травелян: Жовна сива, Снігур, Шпак звичайний, Курочка водяна, Юліан Малярчук: Яструб малий, Яструб малий.

2019-02-27. Елена Павленко: Тинівка лісова, Сип білоголовий, Олексій Комаровський: Крех малий, Боривітер звичайний, Гоголь, Крижень, Яструб малий, Крех великий, Нерозень, Мартин звичайний, Пірникоза мала, Пірникоза велика, Баклан великий, Юліан Малярчук: Канюк звичайний, Яков Степанов: Галка, Грак, Чикотень, Дрізд чорний, Дятел середній, Свищ, Сова сіра.

2019-02-26. Максим Рудік: Лебідь-шипун, Юліан Малярчук: Канюк звичайний.

2019-02-25. Володимир Мерзлікін: Горобець польовий, Дятел звичайний, Дятел сирійський, Крук, Сапсан, Сойка, Сорока, Чикотень, Олексій Комаровський: Грак, Олексій Сапуга: Жайворонок польовий, Поліна Тимків: Гуска сіра, Юліан Малярчук: Канюк звичайний, Горобець польовий, Яструб великий, Шпак звичайний, Юрій Кодруль: Сич хатній, Голуб-синяк, Припутень, Огар, Огар, Сойка, Жайворонок степовий, Сорокопуд сірий.

2019-02-24. Александр Резников: Тинівка лісова, Евгений Чернолев: Припутень, Голуб-синяк, Огар, Сич хатній, Сорокопуд сірий, Щеврик лучний, Кирило Горшков: Чикотень, Чиж.

2019-02-23. Виталий Мосиенко: Дятел звичайний, Дятел середній, Крижень, Яструб малий, Повзик, Свищ, Сова сіра, Владислав Чернолєв: Сапсан, Володимир Мерзлікін: Сапсан, Вівсянка звичайна, Ворона сіра, Зимняк, Коноплянка, Посмітюха, Сова вухата, Щиглик, Дмитро Комаровський: Грак, Голуб сизий, Мартин звичайний, Евгений Чернолев: Горобець польовий, Шилохвіст, Чепура велика, Галагаз, Свищ, Инна Киселева: Сова сіра, Сова сіра, Синиця довгохвоста, Жовна чорна, Канюк звичайний, Щиглик, Олександр Ковальчук: Синиця блакитна, Ольга Гайдук: Мартин сивий, Чирянка мала, Сапсан, Сергій Травелян: Омелюх, Вівсянка звичайна, Голуб-синяк, Юліан Малярчук: Повзик, Повзик.

2019-02-22. Олег Шеремет: Сойка.

2019-02-21. Олег Сніцар: Шишкар ялиновий, Олег Шеремет: Чечітка звичайна, Сова сіра, Сергій Петрович: Сова сіра, Сергій Травелян: Сова вухата, Сова сіра.

2019-02-20. Олег Шеремет: Сова вухата, Юрій Москаленко: Сипуха, Фламінго, Осоїд, Шуліка чорний.

2019-02-19. Володимир Мерзлікін: Чикотень, Боривітер звичайний, Горобець польовий, Дятел звичайний, Синиця блакитна, Синиця велика, Сова вухата, Пірникоза мала, Крячок білощокий, Лелека білий, Лиска, Лунь очеретяний, Мартин звичайний, Очеретянка лучна, Пірникоза велика, Синиця вусата, Чапля руда, Чапля сіра, Чепура велика, Елена Павленко: Грак, Крижень, Чапля сіра, Курочка водяна, Инна Киселева: Яструб малий, Кирил Суліма: Сичик-горобець, Костянтин Пилипюк: Золотомушка жовточуба, Грак, Сапсан, Зяблик, Олег Шеремет: Орлан-білохвіст, Поліна Тимків: Посмітюха, Боривітер звичайний, Золотомушка жовточуба, Сергій Петрович: Дятел малий, Юліан Малярчук: Снігур, Дятел малий.

2019-02-18. Василь Боднар: Синиця велика, Синиця довгохвоста, Грак, Пронурок, Лунь польовий, Орлан-білохвіст, Щеврик гірський, Вівсянка очеретяна, Гаїчка болотяна, Жовна чорна, Олег Шеремет: Яструб малий, Сергій Петрович: Гуска сіра, Коноплянка, Синиця довгохвоста, Юліан Малярчук: Жовна чорна, Дятел малий, Дятел звичайний, Дрізд-омелюх, Синиця велика, Повзик, Крук, Дятел білоспинний, Синиця довгохвоста, Канюк звичайний, Повзик, Дятел звичайний.

2019-02-17. Виталий Мосиенко: Боривітер звичайний, Лебідь-шипун, Віталій Отрошко: Синиця довгохвоста, Синиця велика, Гаїчка болотяна, Синиця блакитна, Повзик, Дмитро Комаровський: Дятел малий, Омелюх, Гуска сіра, Костянтин Пилипюк: Підсоколик малий, Баклан великий, Побережник чорногрудий, Крех середній, Олег Марцун: Гаїчка-пухляк, Олег Шеремет: Зимняк, Лебідь-шипун, Олексій Комаровський: Лебідь-кликун, Поліна Тимків: Орлан-білохвіст, Сергій Травелян: Чиж, Яков Степанов: Синиця вусата, Свищ, Горлиця садова, Рибалочка, Вівсянка звичайна.

2019-02-16. Володимир Мерзлікін: Погонич малий, Олег Шеремет: Канюк звичайний, Дятел звичайний, Сергій Травелян: Крех малий, Гаїчка болотяна, Станіслав Гр: Синиця блакитна.

2019-02-15. Елена Павленко: Яструб малий, Крук, Горобець хатній, Олег Сніцар: Зимняк, Олег Шеремет: Волове очко, Снігур, Ольга Гайдук: Сова вухата.

2019-02-14. Елена Павленко: Коноплянка, Зимняк, Сип білоголовий, Чернь чубата, Попелюх, Костянтин Пилипюк: Мартин жовтоногий, Чернь чубата, Шилохвіст, Підкоришник звичайний, Вільшанка, Олег Шеремет: Золотомушка жовточуба, Вівсянка звичайна, Синиця довгохвоста, В'юрок, Зеленяк, Зяблик, Щиглик, Чиж, Синиця чорна, Посмітюха, Гоголь, Чикотень, Олексій Сапуга: Жайворонок рогатий, Сергій Петрович: Шишкар ялиновий, Шишкар ялиновий.

2019-02-13. Наталія Колісніченко: Свищ, Поліна Тимків: Дятел середній, Юліан Малярчук: Повзик.

2019-02-12. Андрій Сімон: Чернь червонодзьоба, Могильник, Шуліка чорний, Дмитро Комаровський: Сойка, Синиця блакитна, Дятел середній, Горобець хатній, Жовна чорна, Курочка водяна, Чирянка мала, Сова сіра, Пірникоза мала, Яструб малий, Синиця довгохвоста, Чепура велика, Сич хатній, Плиска гірська, Свищ, Лебідь-кликун, Крех середній, Костогриз, Шишкар ялиновий, Юрій Кодруль: Попелюх, Галагаз, Мартин сріблястий, Широконіска, Мартин звичайний, Сова вухата, Гуска сіра, Дятел середній, В'юрок, Сова сіра.

2019-02-11. Василь Боднар: Сорокопуд сірий, Евгений Чернолев: Сова сіра, Инна Киселева: Сова вухата, Орлан-білохвіст, Крех малий, Синиця чубата, Лебідь-кликун, Олег Марцун: Яструб малий, Олег Сніцар: Галка, Юліан Малярчук: Канюк звичайний, Яструб великий.

2019-02-10. Іван Лавренчук: Синиця довгохвоста, Василь Боднар: Вівсянка звичайна, Сорокопуд сірий, Горобець польовий, Евгений Чернолев: Сова вухата, Кирило Горшков: Чечітка звичайна, В'юрок, Синиця чорна, Олег Сніцар: Чернь чубата, Сова вухата, Горлиця садова, Крижень, Плиска гірська, Жовна сива, Дятел малий, Поліна Тимків: Дятел звичайний, Дятел сирійський, Сойка, Попелюх, Повзик, Сергій Петрович: Грак, Повзик, Чикотень, Станіслав Гр: Чиж, Юліан Малярчук: Яструб малий, Яструб малий, Чикотень, Крук, Канюк звичайний.

2019-02-09. Кирило Горшков: Яструб великий, Костогриз, Чикотень, Олег Сніцар: Посмітюха, Олексій Сапуга: Горобець польовий, Поліна Тимків: Чечітка гірська, Рибалочка, Снігур, Крижень, Пірникоза чорношия, Синиця чубата, Лебідь-кликун, Лебідь-шипун, Вівсянка звичайна, Яструб великий, Гоголь, Юліан Малярчук: Яструб великий, Канюк звичайний, Канюк звичайний, Крук.

2019-02-08. Іван Лавренчук: Жовна сива, Золотомушка жовточуба, Инна Киселева: Свищ, Дятел сирійський, Дрізд-омелюх, Олег Сніцар: Гаїчка болотяна, Крук, Поліна Тимків: Зеленяк, Підкоришник звичайний, Куріпка сіра, Чиж, Синиця блакитна, Вівсянка очеретяна, Синиця велика, Сергій Петрович: Сова вухата, Вівсянка звичайна, Горобець хатній, Посмітюха, Юліан Малярчук: Сорока, Крук, Галка, Куріпка сіра, Сова вухата, Канюк звичайний.

2019-02-07. Инна Киселева: Волове очко, Повзик, Максим Рудік: Кам'янка звичайна, Крячок білощокий, Крячок річковий, Лелека чорний, Голуб сизий, Горобець польовий, Шуліка чорний, Чирянка велика, Чепура велика, Тинівка лісова, Соловейко східний, Ремез, Попелюх, Одуд, Журавель сірий, Наталія Колісніченко: Синиця чубата, Ольга Гайдук: Ворона сіра, Поліна Тимків: Голуб сизий, Грак, Гуска білолоба, Вільшанка, Синиця довгохвоста, Горобець польовий, Турпан, Жайворонок рогатий, Дрізд чорний, Волове очко, Зимняк, Сорока, Горлиця садова, Горобець хатній, Крук, Просянка, Чикотень, Дрізд-омелюх, Сорокопуд сірий, Галка.

2019-02-06. Евгений Чернолев: Дятел малий, Наталія Колісніченко: Чернь чубата, Лиска.

2019-02-05. Ольга Гайдук: Голуб сизий, Юрій Кодруль: Лунь очеретяний, Курочка водяна, Пастушок.

2019-02-04. Елена Павленко: Канюк степовий, Максим Рудік: Галка, Наталія Колісніченко: Галка, Ольга Гайдук: Грак, Крижень, Горобець хатній, Юліан Малярчук: Горобець хатній, Юрій Кодруль: Золотомушка червоночуба, Чикотень.

2019-02-03. Андрій Сімон: Горлиця садова, Сойка, Сорока, Синиця чорна, Дятел середній, Волове очко, Дмитро Комаровський: Зеленяк, Дятел звичайний, Гаїчка болотяна, Синиця велика, Посмітюха, Коноплянка, Евгений Чернолев: Орлан-білохвіст, Пірникоза велика, Вівсянка очеретяна, Лиска, Посмітюха, Елена Павленко: Лунь польовий, Синиця довгохвоста, Сапсан, Горихвістка чорна, Канюк звичайний, Золотомушка жовточуба, Вільшанка, Горлиця садова, Шпак звичайний, Лиска, Пірникоза велика, Припутень, Кирило Горшков: Чикотень, Золотомушка жовточуба, Чиж, Чечітка звичайна, Плиска гірська, Синиця довгохвоста, Костогриз, Костянтин Пилипюк: Золотомушка червоночуба, Олег Марцун: Курочка водяна, Мартин жовтоногий, Голуб сизий, Олег Сніцар: Коловодник лісовий, Пірникоза мала, Рибалочка, Дятел сирійський, Плиска гірська, Юліан Малярчук: Мартин жовтоногий, Зеленяк.

2019-02-02. Андрій Сімон: Чирянка мала, Чернь чубата, Лиска, Канюк звичайний, Чечітка звичайна, Дятел середній, Галка, Синиця велика, Влад Гедзюк: Снігур, Галка, Крижень, Сорока, Синиця довгохвоста, Підкоришник звичайний, Повзик, Крук, Шпак звичайний, Синиця вусата, Чикотень, Дрізд чорний, Лебідь-шипун, Чирянка мала, Дрізд-омелюх, Пірникоза чорношия, Чапля сіра, Лиска, Мартин сивий, Золотомушка жовточуба, Крех великий, Чечітка звичайна, Яструб великий, Зимняк, Пуночка, Боривітер звичайний, Лебідь-кликун, Гоголь, Мартин жовтоногий, Чиж, Зеленяк, Рибалочка, Синиця чорна, Ворона сіра, Володимир Мерзлікін: В'юрок, Евгений Чернолев: Золотомушка червоночуба, Пірникоза чорношия, Олег Марцун: Рибалочка, Олег Сніцар: Омелюх, Горобець хатній, Юрій Нечипоренко: Погонич малий.

2019-02-01. Наталія Колісніченко: Горобець хатній, Рома Котик: Ворона сіра.

2019-01-31. Валерій Книш: Яструб малий, Василь Боднар: Могильник, Максим Рудік: Мухоловка строката, Дрізд-омелюх, Щедрик, Щеврик лісовий, Наталія Колісніченко: Мартин сивий.

2019-01-30. Костянтин Пилипюк: Мартин малий, Синиця чорна, Мартин сивий, Міхахеліс, Мартин звичайний, Мартин сивий, Зимняк, Лунь польовий.

2019-01-29. Юрій Нечипоренко: Горіхівка.

2019-01-28. Виталий Мосиенко: Мартин сріблястий, Чечітка звичайна, Дмитро Комаровський: Чернь морська, Лебідь-шипун, В'юрок, Крук, Сорокопуд сірий, Фазан, Щиглик, Канюк звичайний, Дрізд чорний, Синиця чубата, Синиця чорна, Галка, Ворона сіра, Сорока, Жайворонок рогатий, Евгений Чернолев: Куріпка сіра, Вівсянка звичайна, Чикотень, Синиця чорна, Сойка, Повзик, Синиця довгохвоста, Жовна сива, Галка, Повзик, Дятел середній, Дрізд чорний, Чечітка звичайна, Гаїчка болотяна, Максим Рудік: Повзик, Олег Сніцар: Щиглик, Юрій Кодруль: Лебідь-кликун, Лунь польовий, Жайворонок степовий, Зимняк, Лебідь-кликун, Лебідь малий, Орлан-білохвіст, Пірникоза чорношия, Пухівка, Орлан-білохвіст, Лунь польовий, Посмітюха, Мартин жовтоногий, Дятел сирійський, Кульон великий, Чирянка мала, Побережник чорногрудий, Підсоколик малий, Фазан, Побережник ісландський, Сивка морська, Коноплянка, Вівсянка очеретяна, Крижень, Галагаз, Просянка, Нерозень, Шилохвіст, Мартин сивий, Свищ, Зимняк, Крех середній, Костогриз, Лунь очеретяний, Канюк звичайний, Припутень, Зеленяк, Вільшанка, Зяблик, Горлиця садова, Щиглик.

2019-01-27. Андрій Сімон: Орлан-білохвіст, Боривітер звичайний, Инна Киселева: Сорокопуд сірий, Снігур, Вівсянка звичайна, Касаткіна Любов: Мартин звичайний, Наталія Колісніченко: Чирянка мала, Николай Борисенко: Канюк звичайний, Синиця чорна, Сова вухата, Снігур, Пуночка, Олег Марцун: Дятел середній, Дрізд-омелюх, Повзик, Синиця чорна, Гоголь, Чирянка мала, Лиска, Пірникоза мала, Костогриз, Синиця вусата, Рома Котик: Курочка водяна, Юрій Кодруль: Баклан великий, Грак, Підсоколик малий, Яков Степанов: Жовна чорна, Горлиця садова.

2019-01-26. Инна Киселева: Синиця довгохвоста, Чикотень, Зяблик, Щиглик, Кирило Горшков: Яструб малий, Коноплянка, Зимняк, Вівсянка звичайна, Боривітер звичайний, Чиж, Припутень, Максим Рудік: Синиця довгохвоста, Олег Сніцар: Дятел звичайний, Чечітка звичайна, Сорока, Дятел середній, Грак, Рома Котик: Чечітка гірська, Гуска білолоба, Пірникоза чорношия, Лебідь-кликун, Яструб великий, Пуночка, Яструб малий, Зимняк, Повзик, Голуб сизий, Юліан Малярчук: Яструб малий, Вівсянка звичайна.

2019-01-25. Валерій Книш: Зяблик, В'юрок, В'юрок, Зеленяк, Грак, Сойка, Владислав Чернолєв: Лунь польовий, Инна Киселева: Повзик, Дятел звичайний, Жовна чорна, Максим Рудік: Орлан-білохвіст, Наталія Колісніченко: Горобець польовий, Голуб сизий, Канюк звичайний, Дятел середній, Вільшанка, Синиця чорна, Сергій Петрович: Яструб малий, Сергій Травелян: Крех великий, Зеленяк, Синиця чубата, Золотомушка жовточуба, Синиця довгохвоста, Волове очко, Юліан Малярчук: Сойка, Синиця велика, Чикотень, Сойка, Вівсянка звичайна, Крук.

2019-01-24. Іван Лавренчук: Синиця вусата, Максим Рудік: Чечітка звичайна, Дятел звичайний, Дрізд чорний, Щиглик, Наталія Колісніченко: Синиця велика, Ольга Гайдук: Синиця блакитна, Сергій Петрович: Жовна чорна, Юліан Малярчук: Підкоришник звичайний, Сойка, Костогриз, Юрій Кодруль: Вівсянка-ремез.

2019-01-23. Максим Рудік: Волове очко, Наталія Колісніченко: Крижень, Ольга Гайдук: Зеленяк, Сергій Травелян: Чечітка звичайна.

2019-01-22. Валерій Книш: Жовна сива, Повзик, Золотомушка жовточуба, Щиглик, Инна Киселева: Жовна сива, Максим Рудік: Берестянка звичайна, Наталія Колісніченко: Вільшанка, Чиж, Волове очко, Жовна чорна, Жовна сива, Сойка, Ольга Гайдук: Костогриз, Боривітер звичайний, Сергій Петрович: Шишкар ялиновий.

2019-01-21. Іван Лавренчук: Підкоришник звичайний, Мартин жовтоногий, Костянтин Пилипюк: Канюк звичайний, Крижень, Лунь польовий, Лиска, Чапля сіра, Лунь очеретяний, Максим Рудік: Дятел малий, Гагара чорношия, Гоголь, Чернь чубата, Крех великий, Ворона сіра, Сорока, Наталія Колісніченко: Синиця блакитна, Золотомушка жовточуба, Синиця велика, Чапля сіра, Підкоришник звичайний, Яструб великий, Дрізд-омелюх.

2019-01-20. Іван Лавренчук: Зимняк, Яструб великий, Валерій Книш: Сойка, Ворона сіра, Синиця блакитна, Крижень, Дятел сирійський, Василь Боднар: Чапля сіра, Крижень, Шилохвіст, Шилохвіст, Шилохвіст, Крижень, Мартин звичайний, Виталий Мосиенко: Крех великий, Дмитро Комаровський: Орлан-білохвіст, Дятел звичайний, Повзик, Чиж, Жовна сива, Лебідь-шипун, Инна Киселева: Чирянка мала, Наталія Колісніченко: Дятел малий, Ворона сіра, Сергій Петрович: Синиця чорна, Сойка, В'юрок, Зеленяк, Юліан Малярчук: Сова вухата, Яков Степанов: Сорокопуд сірий, Щиглик, Орлан-білохвіст, Сова вухата, Гоголь, Чикотень, Крижень, Синиця вусата, Волове очко.

2019-01-19. Білик Ірина: В'юрок, Підкоришник звичайний, Голуб сизий, Дятел сирійський, Повзик, Омелюх, Виталий Мосиенко: Дрізд чорний, Галка, Синиця блакитна, Синиця блакитна, Ворона сіра, Синиця велика, Синиця велика, Инна Киселева: Чепура велика, Баклан великий, Чапля сіра, Лиска, Максим Рудік: Грак, Наталія Колісніченко: Лебідь-шипун, Рибалочка, Чепура велика, Крех великий, Дятел звичайний, Сова вухата, Чечітка звичайна, Сорока, Грак, Зеленяк, Щиглик, Боривітер звичайний, Синиця блакитна, Крижень, Баклан великий, Чикотень, Олег Сніцар: Фазан, Жайворонок рогатий, Вівсянка звичайна, Синиця блакитна, Чиж, Вільшанка, Сергій Козодавов: Курочка водяна, Сергій Травелян: Горихвістка чорна, Припутень, Костогриз, Яструб великий, Зеленяк, В'юрок, Дрізд-омелюх.

2019-01-18. Білик Ірина: В'юрок, Евгений Чернолев: Горихвістка чорна, Сапсан, Грак, Мартин звичайний, Мартин сивий, Канюк звичайний, Максим Рудік: Снігур, Куріпка сіра, Горобець хатній, Підкоришник звичайний, Крижень, Лебідь-шипун, Лиска, Наталія Колісніченко: Волове очко, Сергій Петрович: Канюк звичайний, Сергій Травелян: Лиска, Чирянка мала.

2019-01-17. Андрій Репін: Горихвістка чорна, Костогриз, Влад Гедзюк: Мартин східний, Инна Киселева: Гуска білолоба, Чечітка звичайна, Крук, В'юрок, Припутень, Касаткіна Любов: Мартин звичайний, Наталія Колісніченко: Синиця довгохвоста, Золотомушка жовточуба, Куріпка сіра, Дрізд чорний, Шишкар ялиновий, Гаїчка болотяна, Синиця чорна, Повзик, Сергій Петрович: Волове очко, Мартин сивий, Орлан-білохвіст, Юліан Малярчук: Снігур, Галка, Вівсянка звичайна.

2019-01-16. Білик Ірина: Сова вухата, Валерій Книш: Галка, Вівсянка звичайна, Инна Киселева: Дятел малий, Костогриз, Костянтин Пилипюк: Мартин морський, Мартин морський, Синиця чорна, Мартин сріблястий, Крех середній, Лунь степовий, Берестянка звичайна, Сергій Петрович: Щиглик, Вівсянка очеретяна, Крех великий, Рибалочка, Лебідь-кликун, Чечітка звичайна, Дятел сирійський, Крех малий, Пірникоза мала, Коловодник лісовий, Сергій Травелян: Лебідь-шипун, Баклан великий, Чернь чубата, Синиця блакитна.

2019-01-15. Іван Лавренчук: Шпак звичайний, Орлан-білохвіст, Боривітер звичайний, Грак, Білик Ірина: Синиця велика, Валерій Книш: Дятел середній, Костогриз, В'юрок, Ворона сіра, Дрізд-омелюх, В'юрок, Чикотень, Евгений Чернолев: Синиця велика, Синиця блакитна, Зяблик, Дятел сирійський, Зимняк, В'юрок, Костянтин Пилипюк: Плиска мала жовтоголова, Сергій Петрович: Чепура велика, Чапля сіра, Баклан великий, Юліан Малярчук: Сова вухата, Дятел середній, Жовна сива, Канюк звичайний, Гаїчка болотяна.

2019-01-14. Білик Ірина: Мартин жовтоногий, Дмитро Комаровський: Гоголь, Дрізд-омелюх, Снігур, Мартин сивий, Мартин звичайний, Инна Киселева: Крех великий, Мартин жовтоногий, Гоголь, Ольга Гайдук: Підкоришник звичайний, Синиця велика, Щиглик, Сергій Петрович: Дрізд чорний, Дрізд-омелюх, Жовна сива, Підкоришник звичайний, Чиж, Сойка, Сорока, Дятел середній, Юліан Малярчук: Яструб малий, Голуб сизий, Грак, Горобець польовий, Ворона сіра, Сорока, Дрізд чорний, Дрізд чорний.

2019-01-13. Андрій Сімон: Чапля сіра, Синиця блакитна, Зеленяк, Волове очко, Пірникоза мала, Чапля сіра, Курочка водяна, Лебідь-шипун, Дятел середній, Підкоришник звичайний, Дрізд-омелюх, Дятел сирійський, Грак, Костогриз, Дятел сирійський, Сойка, Повзик, Ворона сіра, Ворона сіра, Яструб малий, Тинівка лісова, Дрізд-омелюх, Виталий Мосиенко: Ворона сіра, Лиска, Канюк звичайний, Крех великий, Дмитро Комаровський: Сойка, Вівсянка звичайна, Пронурок, Гаїчка болотяна, Крех великий, Крех малий, Пірникоза мала, Евгений Чернолев: Лунь польовий, Лебідь-шипун, Зимняк, Канюк степовий, Золотомушка жовточуба, Чапля сіра, Лунь очеретяний, Баклан великий, Пірникоза мала, Попелюх, Посмітюха, Вівсянка звичайна, Крех малий, Горлиця садова, Коноплянка, Инна Киселева: В'юрок, Припутень, Коноплянка, Зеленяк, Зяблик, Щиглик, Чиж, Кирило Горшков: Синиця велика, Дятел звичайний, Синиця блакитна, Сойка, Золотомушка жовточуба, Чикотень, Підкоришник звичайний, Курочка водяна, В'юрок, Жовна сива, Курочка водяна, Зимняк, Курочка водяна, Крижень, Чечітка звичайна.

рідкісні зустрічі та знахідки


Чайка шпорова (Vanellus spinosus)

© Евгений Чернолев
2019-04-07
Одеська область, Овідіопольський район, с. Грибівка

Друга реєстрація в Україні. Перша зустріч датується 1837 роком теж в околицях Одеси.


Могильник (Aquila heliaca)

© Андрій Сімон
2019-02-11
Новочорномор'я, Херсонська обл.

Рідкісний зимуючий вид на півдні України.


Шуліка чорний (Milvus migrans)

© Андрій Сімон
2019-02-11
Новочорномор'я, Херсонська обл.

Рідкісний зимуючий вид на півдні України.


Припутень (Columba palumbus)

© Инна Киселева
2019-01-13
Пирогово. Киев

Рідкісний зимуючий вид на Київщині.

ще рідкості...

відео

2019-04-06. Грицик великий (Яков Степанов).

2019-03-26. Пірникоза велика (Яков Степанов).

2019-03-20. Золотомушка жовточуба (Наталія Колісніченко), Синиця довгохвоста (Наталія Колісніченко).

2019-02-24. Вівсянка очеретяна (Николай Змиевский).

2019-02-05. Вівсянка звичайна (Николай Змиевский).

2019-01-25. Вільшанка (Наталія Колісніченко), Вільшанка (Наталія Колісніченко).

2019-01-17. Чапля сіра (Наталія Колісніченко), Очеретянка велика (Наталія Колісніченко), Золотомушка жовточуба (Наталія Колісніченко).

2019-01-10. Горобець хатній (Станіслав Гр).

2019-01-07. В'юрок (Николай Змиевский), Горіхівка (Николай Змиевский), Дятел сирійський (Николай Змиевский).

ще відео...

нерозпізнані птахи


2019-04-09

Петро Гринюк: Гарно є. Тоді прохання до модераторів сайту, по можливості створити сторінку: Emberiza (citrinella x leucocephala)

2019-04-07

Петро Гринюк: У деяких бачу смугастість черева, то є гуси білолобі.

2019-03-19

Kyrylo Gorshkov: Наявність білого дзеркальця викликає в мене підозри, що це нерозень. Чи можливо визначити вид? (вибачте, що виставляю осіннє фото навесні)
[....]

2018-04-16

Олег Марцун: Не могу с уверенностью сказать, что птица одна и та же, так как на локации находилось несколько белоголовых чаек.

2018-04-15

Oleg F: я не рискнул бы однозначно определять по нечеткому силуэту

інші нерозпізнані птахи...